Loa phường

Loa phường

2022-06-26 17:30:00

Nhà máy thép tấm lá Phú Mỹ xả thải vượt quy chuẩn

Sở TN-MT vừa thông báo kết quả kiểm tra hoạt động xả thải của Nhà máy tôn Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ trong KCN Phú Mỹ 1 (TX. Phú Mỹ) từ đợt khảo sát và lấy mẫu của cơ quan chức năng tại hai nhà máy này vào ngày 7/6 vừa qua.

Nhà máy thép tấm lá Phú Mỹ xả thải vượt quy chuẩn cho phép.

Nhà máy thép tấm lá Phú Mỹ xả thải vượt quy chuẩn cho phép.

Theo báo cáo của Sở TN-MT, kết quả phân tích khí thải ngày 14/6 do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện cho thấy, các thông số khí thải của Nhà máy tôn Hoa Sen đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

Trong khi đó, kết quả phân tích khí thải tại Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ được Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và nhà thầu phụ (Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động) thực hiện cho thấy, có thông số HCl (Axit Clohydric - một hợp chất vô cơ có tính axit mạnh, tồn tại ở 2 dạng đó lỏng và khí) vượt quy chuẩn cho phép. Cụ thể, lượng khí HCl thải ra có nồng độ 2.543 mg/Nm3, cao hơn nhiều lần so với quy chuẩn (50 mg/Nm3).

Sở TN-MT đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ tiếp tục tạm dừng hoạt động dây chuyền tái sinh acid trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, Sở TN-MT đề nghị công ty cùng các chuyên gia nước ngoài rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình hoạt động sản xuất của nhà máy, từ đó điều chỉnh quy trình vận hành phù hợp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Sở TN-MT sẽ căn cứ kết quả phân tích khí thải, các hồ sơ liên quan và quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP để xem xét, đề xuất xử lý đối với Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ.

QUANG VŨ