Mac Dinh Cuong

Mây lang thang

2021-05-04 20:53:00

Người tham gia vào Lion Group có thể mất 90% tiền đầu tư

Đến nay, Lion Group không những không trả lãi cao như quảng cáo, mà còn không cho người tham gia rút tiền.

Có một thời gian trên FB cá nhân tôi thấy người người, nhà nhà chia sẻ lợi nhuận từ Lion Group. Cũng từng có ý định nổi lòng tham khi thấy mọi người chia sẻ lợi nhuận và ca ngợi người dẫn dắt. Nhưng tôi chợt chùng lại khi nghĩ đưa 20 triệu đồng cho một người lạ, chỉ việc ngồi không kiếm tiền liệu có khả thi, trên đời liệu có miếng bánh nào miễn phí khi không làm mà lại có ăn... và hôm nay lại đọc được tin này khi người đầu tư có khả năng mất trắng tiền đầu tư, chứ đừng nói tới lợi nhuận.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty