An Nhiên

An Nhiên

2021-09-30 17:44:00

Người dân phản ánh phải đưa tiền để qua chốt tại Đồng Nai

'Lãnh đạo Quân khu 7, quân sự, công an tỉnh mặc thường phục, đi xe biển số trắng kiểm tra một số chốt xem có tiêu cực không? Dân qua có lấy tiền rồi mới cho qua không, những giờ trưa, giờ nghỉ có bỏ chốt đi không? Dân phản ánh lên tôi có vi phạm điều đó, qua chốt là 500.000 đồng, không có tiền thì không được qua. Do đó lực lượng chuyên ngành các đồng chí mặc thường phục, đi xe biển số trắng kiểm tra sẽ ra ngay, cần phải lưu ý vấn đề này', Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

2
4
5