Loa phường

Loa phường

2021-10-26 14:38:00

Nghị quyết 113 đã cơ bản tháo gỡ khó khăn về vật liệu làm cao tốc Bắc-Nam

Cách đây gần 2 tháng, nhu cầu vật liệu đất đắp nền đường cao tốc Bắc - Nam thiếu hơn 22 triệu m3. Để giải quyết vấn đề thiếu vật liệu cho dự án trọng điểm quốc gia, Chính phủ ban hành liên tục 2 Nghị quyết số 60 và mới đây là Nghị quyết 133. Đến nay, nhu cầu vật liệu cho các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía đông đang thi công chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu m3, tập trung chủ yếu ở 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 133/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (trừ cát, sỏi lòng sông, cửa biển) đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn khai thác sẽ được phép nâng công suất không quá 50% công suất ghi trong giấy phép khai thác mà không phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; nhưng phải đảm bảo yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác.

Nguồn vật liệu đất đắp nền đường đã dần ổn định. Ảnh: VGP

Nguồn vật liệu đất đắp nền đường đã dần ổn định. Ảnh: VGP

Riêng đối với các mỏ đất đắp nền đường được phép nâng công suất theo nhu cầu của dự án đường cao tốc. Sau khi đã khai thác cung cấp đủ khối lượng cho dự án đường cao tốc phải dừng việc nâng công suất, tiếp tục khai thác theo công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp.

Với khu vực khai thác mới, yêu cầu tổ chức, cá nhân là nhà thầu, nhà đầu tư sau khi đã khai thác đủ khối lượng cung cấp cho dự án đường cao tốc phải cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ để địa phương quản lý theo quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan.

Trước đó, vào tháng 6-2021, để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, đặc biệt là nguồn đất san lấp mặt đường đối với các dự án đường cao tốc, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công). Tuy nhiên, sau 3 tháng thực hiện, nguồn đất đắp nền cho đường cao tốc, nhất là trong năm 2021 vẫn còn thiếu với khối lượng lớn, không đáp ứng được theo yêu cầu tiến độ thi công dự án đường cao tốc.

Tại Đồng Nai, hiện dự án Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một trong 11 dự án thành phần của dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 vẫn đang còn thiếu khoảng 2,2 triệu m3 đất san lấp.