Mac Dinh Cuong

Mèo mun

2021-04-29 14:43:00

Ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng nhà tiền chế trên đất phi nông nghiệp, Công ty CP Đầu tư Thanh Trung ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị xử phạt 600 triệu đồng

Công ty CP Đầu tư Thanh Trung đã có hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị với diện tích 6.898,4m2 tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 41 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang sử dụng tại hẻm 54, đường Trần Phú. Đồng thời ngang nhiên xây dựng 4 căn nhà tiền chế trên thửa đất vi phạm.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty số tiền 600 triệu đồng về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị.

Đơn vị bị xử phạt là Công ty CP Đầu tư Thanh Trung, địa chỉ trụ sở chính tại số 562/76B đường Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu, do ông Nguyễn Toàn Thắng làm Giám đốc.

anh

Công ty CP Đầu tư Thanh Trung đã có hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị với diện tích 6.898,4m2 tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 41 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang sử dụng tại hẻm 54, đường Trần Phú.

Bên cạnh đó, công ty này còn thực hiện hành vi xây dựng 4 căn nhà tiền chế trên thửa đất vi phạm.

Với hành vi trên, Công ty CP Đầu tư Thanh Trung bị xử phạt số tiền 600 triệu đồng. Đồng thời, buôc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty CP Đầu tư Thanh Trung chi trả.