lili

lili

2021-11-05 15:52:00

Mức xử phạt đối với cá nhân buôn bán mỹ phẩm giả

Mức phạt tiền cao nhất cho cá nhân buôn bán mỹ phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng (mỹ phẩm giả) là từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Mức xử phạt đối với cá nhân buôn bán mỹ phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng (mỹ phẩm giả) theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng trong trường hợp mỹ phẩm giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5.000.000 đồng;

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp mỹ phẩm giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp mỹ phẩm giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp mỹ phẩm giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp mỹ phẩm giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng trong trường hợp mỹ phẩm giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Hiện hành mức phạt tiền cao nhất cho hành vi vi phạm này là từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng).

2009021338-166fc27e5c3ab564ec2b-0645

Cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như sau:

- Tịch thu tang vật là mỹ phẩm giả đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Ngoài ra, cá nhân buộc khắc phục hậu quả như sau:

- Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi vi phạm.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Nguồn: Tổng cục QLTT /dms.gov.vn