Loa phường

Loa phường

2022-06-07 08:14:00

Mua sắm phần mềm ứng dụng CNTT, Sở GD Gia Lai để xảy ra nhiều sai phạm

Ngoài kiến nghị xử lý trách nhiệm lãnh đạo, cá nhân liên quan thì cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Sở Giáo dục có trách nhiệm thu hồi toàn bộ hơn 2,37 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có kết luận thanh tra việc đầu tư mua sắm các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh giai đoạn 2015-2021.

Nhiều sai phạm trong các gói thầu mua sắm phần mềm công nghệ ứng dụng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: MT

Nhiều sai phạm trong các gói thầu mua sắm phần mềm công nghệ ứng dụng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: MT

Theo đó, trong giai đoạn 2015-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai được giao làm chủ đầu tư 13 dự án mua sắm phần mềm và gia hạn 2 phần mềm với tổng kinh phí 33 tỉ đồng.

Cụ thể, các dự án nói trên gồm: dự án phần mềm hỗ trợ soạn giảng E-Learning; quản lý ngân hàng đề thi Master Test; tuyển sinh đầu cấp; quản lý thư viện Master Library;

Quản lý tài chính nhu cầu tiền lương cho các đơn vị trực thuộc; phần mềm quản lý trường học-nghiệp vụ quản lý các khoản thu và hóa đơn điện tử…

Trong quá trình triển khai việc đầu tư mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin nói trên thì Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điển hình như: “dự án phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm 2018”, trước khi thực hiện việc đầu tư mua sắm, Sở đã có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thẩm định về phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật. Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến việc triển khai của Sở Giáo dục là phần mềm nội bộ.

Qua thanh tra phát hiện, phần mềm này thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Dù chưa có tài khoản phần mềm này nhưng năm 2019, Sở Giáo dục đã nghiệm thu, thanh toán (nhận tài khoản phần mềm vào năm 2020). Việc thanh toán, thực hiện đấu thầu không đúng quy định dẫn đến sai phạm với số tiền 670 triệu đồng.

Đối với “dự án phần mềm quản lý ngân hàng đề thi Master Test năm 2020”, Sở Giáo dục Gia Lai được chấp thuận đầu tư mua sắm với nguồn kinh phí hơn 4,9 tỉ đồng để cung cấp cho 17 phòng Giáo dục và Đào tạo và 234 trường trung học cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo đã áp sai hệ số định mức chi phí mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Mặt khác, thực tế phần mềm cung cấp cho các đơn vị là đĩa CD Master Test bản Client nhưng trong hồ sơ thanh toán lại tính giá của phần mềm Master Test bản Server dẫn đến chênh lệch với tổng số tiền hơn 464 triệu đồng. Hiện phần lớn các đơn vị chưa sử dụng phần mềm này.

Ngoài ra, đối với phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã nghiệm thu, thanh toán trong khi chưa có phần mềm, số tiền sai phạm 670 triệu đồng.

Đối với phần mềm quản lý thư viện Master Lib thì cơ quan thanh tra cho rằng, Sở Giáo dục đã mua sắm trùng lặp với các phần mềm của 19 trường học, gây lãng phí cho ngân sách hơn 140 triệu đồng.

Ngoài ra, việc mua sắm thiết bị và hệ thống phần mềm số hóa và quản lý dữ liệu EDM, thực hiện số hóa văn bằng, chứng chỉ năm 2020, Sở Giáo dục được đầu tư hơn 4,8 tỉ đồng.

Nhưng Sở Giáo dục đã thanh toán thừa 17.700 trang dữ liệu và áp đơn giá không đúng nội dung công việc thực tế số tiền hơn 570 triệu đồng. Sai phạm nội dung chỉnh lý tài liệu hơn 458 triệu đồng.

Cơ quan Thanh tra cũng xác định, qua kiểm tra nhiều phần mềm được Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai trang bị cho các đơn vị trực thuộc nhưng không sử dụng, dẫn đến việc sử dụng ngân sách chưa hiệu quả, nhiều phần mềm không được công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tổng số tiền sai phạm trong việc mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động quản lý tài chính và giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo là hơn 2,3 tỉ đồng.

Trên cơ sở những kết luận nói trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn từ năm 2017-2021 vì để xảy ra các sai phạm.

Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước.

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/mua-sam-phan-mem-ung-dung-cntt-so-gd-gia-lai-de-xay-ra-nhieu-sai-pham-post227043.gd