Mèo mun

Mèo mun

2022-07-17 16:00:00

Mua nhà bằng tiền chung, vợ có được một mình đứng tên?

Mua nhà bằng tài sản chung của hai vợ chồng thì có thể được một mình vợ hoặc chồng đứng tên nhưng phải có văn bản thỏa thuận giữa hai vợ chồng.

Tôi đang định mua căn nhà bằng số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Tuy nhiên, chồng tôi không muốn đứng tên mà chỉ muốn tài sản này một mình tôi đứng tên.

Cho tôi hỏi, trường hợp tài sản của hai vợ chồng nhưng người vợ một mình đứng tên thì có được không và đây có được xem là tài sản chung không?

Bạn đọc Ngọc Hân, tỉnh Long An.

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng là tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

vo-chong-dung-ten-mot-minh-tren-so-do_2611163024

Theo đó, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ hồng) phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Đồng thời, khoản 4, Điều 98 Luật đất đai 2013 có quy định trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào sổ hồng, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Như vậy, khi mua nhà bằng tài sản chung của hai vợ chồng thì bạn có thể được một mình đứng tên trong sổ hồng. Tuy nhiên, việc đứng tên một mình bạn thì hai vợ chồng bạn phải có văn bản thỏa thuận.