Loa phường

Loa phường

2021-10-29 09:15:00

Một số lưu ý khi chuyển bất động sản thành tài sản chung của vợ chồng

Bạn đọc Võ Khắc Kiên (Thái Nguyên) đặt câu hỏi: Tôi sắp cưới vợ và băn khoăn về việc luật pháp quy định việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung, cụ thể là bất động sản sẽ được thực hiện như thế nào?

Phải đăng ký biến động khi chuyển bất động sản thành tài sản chung

Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của hai bên nhưng phải dựa theo đúng những thủ tục được quy định.

Theo Điểm h Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, trường hợp chuyển nhà, đất là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng thành tài sản chung của vợ chồng thì phải đăng ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 cũng quy định, vợ chồng có nghĩa vụ đăng ký biến động với cơ quan đăng ký đất đai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thỏa thuận chuyển tài sản riêng thành tài sản chung có hiệu lực.

Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ, chồng có quyền chuyển tài sản riêng của mình, bao gồm bất động sản, thành tài sản chung. Ảnh: Phan Anh

Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ, chồng có quyền chuyển tài sản riêng của mình, bao gồm bất động sản, thành tài sản chung. Ảnh: Phan Anh

Hồ sơ chuyển tài sản riêng thành tài sản chung

- Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK

- Văn bản chuyển nhà đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Địa điểm nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn nơi có nhà, đất nếu có nhu cầu.

Nếu địa phương đã có bộ phận một cửa liên thông thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa. Còn khi chưa có bộ phận một cửa liên thông thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Trường hợp chưa thành lập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Thời gian giải quyết

Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 15 ngày đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thuế, phí phải nộp

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 140/2016/NĐ-C và Công văn 2559/TCT-DNNCN, trường hợp chuyển nhà đất là tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng được miễn thuế thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải nộp lệ phí trước bạ.

Để được trợ giúp về pháp lý quý vị hãy liên hệ đến số điện thoại 0782.147.247 hoặc 0783.147.247 hoặc mail: [email protected] để được các luật sư tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ phải trả cước viến thông theo quy định, ngoài ra không phải thanh bất kỳ một loại phí nào, trước, trong và sau khi tư vấn.