Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-06-30 15:09:00

Một cá nhân trúng đấu giá cùng lúc 13 lô đất tại Quảng Nam: Hồ sơ pháp lý tổ chức đấu giá chưa ổn?

Nhận thấy một số văn bản pháp lý chưa đảm bảo theo trình tự quy định, UBND thị xã Điện Bàn vừa yêu cầu kiểm tra, rà soát tính pháp lý của hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 lô đất tại khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng.

Ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn vừa yêu cầu kiểm tra, rà soát tính pháp lý của hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 lô đất tại khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng.

Theo đó, ngày 24/6/2021, UBND thị xã Điện Bàn có nhận Tờ trình số 447/TTrPTQĐ ngày 23/6/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 lô đất, tờ bản đồ số 06 tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn.

dien

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hồ sơ để ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá, UBND thị xã xét thấy một số văn bản pháp lý chưa đảm bảo theo trình tự quy định.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND thị xã Điện Bàn giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, trình tự thủ tục trong quá trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 lô đất, tờ bản đồ số 06 tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý (nếu có) về UBND thị xã.

Trước đó, tại Tờ trình số 447/TTrPTQĐ ngày 23/6/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 lô đất, tờ bản đồ số 06 tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng cho một khách hàng tên T, trú tại TP. Đà Nẵng.

Đây là khách hàng trúng đấu giá toàn bộ 13 lô đất nêu trên tại phiên đấu giá diễn ra vào ngày 14/6/2021 tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, với tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 12,9 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/2/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm đất ở để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng.

Một năm sau, vào ngày 10/5/2021, Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam ban hành Thông báo số 248/TB-QTC về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 13 lô đất nêu trên.

Và sau đó, đến ngày 8/6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn. Theo đó, điều chỉnh diện tích khu đất đấu giá thành 1.660,9 m2 (gồm 13 lô).