Mac Dinh Cuong

Mây lang thang

2021-05-04 16:30:00

Môi trường rừng bị hủy hoại do đâu?

Hiện nay, nhiều diện tích rừng đang dần mất đi một cách khó hiểu, đáng nói mất rừng lại xảy ra ngay trong những dự án nhận đất rừng,... Do đâu tồn tại tình trạng này, phải chăng có sự yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát về quản lý, bảo vệ rừng... Để rồi, nhận dự án nhận đất rừng nhưng để mất rừng ?.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Nạn phá rừng đã và đang ngày càng ít dần, thế nhưng thực tế rừng “chảy máu” vẫn còn tồn tại và xảy ra ở nhiều khu vực, trong đó có Tây Nguyên.

Nạn phá rừng đã và đang ngày càng ít dần, thế nhưng thực tế rừng “chảy máu” vẫn còn tồn tại và xảy ra ở nhiều khu vực, trong đó có Tây Nguyên.

Empty
Empty