Mai Anh

Mai Anh

2021-09-21 09:35:00

Môi giới BĐS có thể bị phạt 120 - 160 triệu đồng nếu cung cấp sai về thông tin nhà đất

Trong Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng, môi giới nhà đất có thể bị phạt 120 - 160 triệu đồng nếu nói sai về bất động sản.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng có nêu đến thông tin về BĐS. Theo đó, đối với hành vi không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới sẽ bị phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng (hiện hành theo Nghị định 139/2017 thì chỉ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng).

z2271571683182_4b5c268fc56398466dbb700b67944997

Đồng thời, Dự thảo Nghị định lần này cũng tăng mạnh mức phạt với các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản khác.

Trường hợp 1, phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng (hiện hành chỉ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm) với một trong các hành vi sau đây:

Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định.

Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản.

Trường hợp 2, phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng (hiện hành chỉ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng) với một trong các hành vi sau đây:

Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định.

Không lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ theo quy định hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; sàn giao dịch bất động sản không có tên, địa chỉ theo quy định hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoạt động nhưng không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định.

Trường hợp 3, hạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng (hiện hành chỉ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng) với hành vi đưa lên sàn giao dịch bất động sản bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Lưu ý, mức phạt tiền nêu trên là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Nếu dự thảo này được Chính phủ thông qua sẽ thay thế cho Nghị định 139/2017 và Nghị định 21/2020.

Môi giới bất động sản cần có chứng chỉ hành nghề

Mới đây, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, đã có chia sẻ về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho môi giới bất động sản. Theo đó, ông Đính cho rằng, Luật Kinh doanh bất động sản quy định rõ việc môi giới hoạt động phải có chứng chỉ. Muốn có chứng chỉ, các môi giới phải có kiến thức về pháp luật, hiểu biết về thị trường, văn hóa, đạo đức... Họ sẽ được kiểm tra kiến thức khi thi sát hạch để cấp chứng chỉ. Sở Xây dựng các địa phương là nơi có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho người hành nghề môi giới bất động sản.

Tuy nhiên, theo ông Đính, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ năm 2015 tới nay nhưng tiến độ và công tác cấp chứng chỉ còn chậm và không hiệu quả.

Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, chỉ 10% môi giới hành nghề trên thị trường có chứng chỉ. Thậm chí, các địa phương không tổ chức cấp chứng chỉ có thể vì ngại sự lắt nhắt. Họ cũng không có bộ máy và không có kinh nghiệm thực hiện.

Ngoài ra, theo ông, không ít môi giới, do chưa được đào tạo và cấp chứng chỉ nên hoạt động vẫn thiếu chuyên môn, đạo đức. Họ không có kiến thức cơ bản để hành nghề càng dễ dẫn đến sai phạm. Môi giới còn không biết mình sai phạm, dẫn đến xảy ra nhiều vấn đề nhức nhối cho xã hội.