Mac Dinh Cuong

Loa phường

2021-07-04 14:09:00

Luật cư trú 2020 có hiệu lực, người thuê nhà khi đi đăng ký thường trú cần những giấy tờ gì?

Để đăng ký thường trú, người thuê nhà cần có văn bản đồng ý của chủ sở hữu căn nhà, chủ hộ và văn bản xác nhận của UBND cấp xã xác nhận diện tích chỗ ở không thấp hơn 8m2/người...

Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực từ 1-7 đã mở ra cơ hội cho những người dân đang cư trú tại những căn nhà trọ, những căn nhà cho thuê có cơ hội đăng ký thường trú tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội...

so

Theo đó, tại khoản 3, Điều 20 Luật Cư trú 2020 quy định công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện như:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó.

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Để hướng dẫn thi hành quy định này, ngày 29-6 Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2021 (quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020), trong đó có quy định rõ những giấy tờ mà công dân cần chuẩn bị khi đi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký thường trú cho những người dân đang cư trú tại những căn nhà trọ, những căn nhà cho thuê gồm những giấy tờ sau:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong tờ khai ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ. Nếu trong tờ khai không ghi nội dung đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu thì phải có thêm văn bản riêng về sự đồng ý.

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú: Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có thể hiện thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng; hoặc xác nhận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) về bảo đảm điều kiện diện tích bình quân không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Các loại giấy tờ trên đã được nêu cụ thể tại khoản 3 Điều 21, luật Cư trú năm 2020 và điểm k khoản 1 và khoản 2, Điều 5, Nghị định 62/2021.

Đặc biệt, trường hợp thông tin chứng minh về chỗ ở hợp pháp của công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác minh, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ chứng minh.

Để hiểu rõ hơn về những điều khác biệt ở Luật cư trú 2020, tránh những phiến toái không cần thiết, quý vị có thể liên hệ tới Văn phòng luật sư Phạm Duy chi nhánh Đồng Nai, tại 121A Nguyễn Thành Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được luật sư tứ vấn giải thích. Nếu bận rộn thì có thể gọi điện thoại tới số 0782.147.247 hoặc 0783.147.247, mail: [email protected] để được tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ phải trả cước viến thông theo quy định, ngoài ra văn phòng không thu bất kỳ một loại phí nào, trước, trong và sau khi tư vấn.