lili

lili

2021-11-17 10:55:00

Long An: Ban hành kế hoạch quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn

UBND tỉnh Long An ban hành kế hoạch số 3558/KH-UBND về việc quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo bản kế hoạch mới, UBND tỉnh Long An huy động mọi lực lượng tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tổ chức và thực hiện phải được đồng bộ, hiệu quả. Đảm bảo giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường khu vực công cộng, đô thị và nông thôn luôn xanh, sạch, đẹp; Xử lý rác thải phát sinh tại các khu dân cư tập trung từ thành thị đến nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn tỉnh.

2

Mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100%; Tỉ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn 95%; 100% các huyện phải lập bộ và tổ chức thu đúng, thu đủ số tiền phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện quản lý. Từ đó, hướng đến ngân sách không còn cấp kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

100% các huyện trên địa bàn tỉnh phải có điểm tập kết, trung chuyển rác thải đảm bảo cho việc thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý; Rác thải được phân loại tại nguồn để có thể dễ dàng vận chuyển, tái chế, qua đó góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý, tăng lượng rác thải có thể tái chế.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp được đề ra với phương hướng rất cụ thể như hoàn thành nâng công suất và đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý chất thải Tâm Sinh nghĩa từ 300 lên 500 tấn/ngày (tại Xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa). Tiến hành xây dựng 4 nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt tại 4 huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ, Cần Giuộc, Đức Hòa.

Cụ thể, sẽ xây dựng Nhà máy xử lý rác cạnh Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa, công suất 250 tấn/ngày, Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt 250 tấn/ngày tại huyện Đức Huệ, Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt 250 tấn/ngày tại huyện Cần Giuộc, Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt 250 tấn/ngày tại huyện Đức Hòa.

Đông thời, đóng cửa bãi rác lộ thiên trên địa bàn huyện Đức Huệ, tiến tới xử lý hoàn tất địa điểm ô nhiễm môi trường.