Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-05-09 09:30:00

Lo ngại các dự án bất động sản biến tướng, Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương rà soát pháp lý 19 dự án đất nền

Lo ngại các dự án bất động sản trên địa bàn Lâm Đồng biến tướng bằng hình thức hiến đất làm đường, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, Lâm Hà và TP. Bảo Lộc khẩn trương rà soát.

Ngày 7/5 Vietnamdaily dẫn lại có bài viết: Danh sách 19 dự án đất nền tại Lâm Đồng bị khẩn trương rà soát pháp lý từ Nhà dầu tư online. Nội dung bài viết cho thấy, do lo ngại các dự án bất động sản trên địa bàn Lâm Đồng biến tướng bằng hình thức hiến đất làm đường, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, Lâm Hà và TP. Bảo Lộc khẩn trương rà soát.

LD
Empty
Empty
LD3