LS. Quốc Vũ

LS. Quốc Vũ

2021-07-20 15:57:00

LDG Investment có hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Ngày 14/7/2021 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư LDG đã thông qua Nghị quyết liên quan đến việc thay đổi toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty.

Ngày 19/7/2021, trên website kiemsat.vn có bài viết "Công ty CP Đầu tư LDG chính thức thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu mới". Dưới đây là hình ảnh nội dung bài viết xin chia sẻ đến bạn đọc.

z2627153531991_6234420a51c14e5deba9c15b603792fb
z2627153603172_e7f6d9b6a55071cb92720d2cd6bfa191
z2627153608519_643e1ea794b8e19b8fcf0e5ee93d7a55
z2627153607143_f8d7cd777fc192c62501a466ab4610a2