Mèo mun

Mèo mun

2022-06-05 10:00:00

Làm rõ vì sao 13 năm qua không thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là phương thức cấp phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đã được quy định tại Luật, nhưng đến nay không thực hiện được. Do đó, một số ý kiến cho rằng, cần làm rõ hơn tính khả thi của việc sửa đổi, bổ sung các quy định này.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 3/6, Quốc hội nghe nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Đề cập phạm vi điều chỉnh và nội dung cơ bản của Dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Dự án Luật bảo đảm tính thống nhất với các luật và điều ước quốc tế có liên quan, trong đó bổ sung 3 điều, sửa đổi 15 điều, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ tại một số điều để bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ dự án.

Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy nhấn mạnh tần số vô tuyến điện là tài sản quốc gia, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, bảo vệ tài nguyên tần số, quỹ đạo vệ tinh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Về phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với việc Dự án Luật đã kế thừa, sửa đổi, bổ sung quy định về ba phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, gồm cấp trực tiếp, đấu giá, thi tuyển của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành (Khoản 1 Điều 18). Tuy nhiên, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị quy định rõ ràng, cụ thể hơn các tiêu chí, điều kiện cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo từng phương thức cấp phép, đặc biệt là phương thức cấp giấy phép trực tiếp.

Về phương thức cấp phép thông qua đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (Khoản 2 Điều 18), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy, việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là phương thức công khai, minh bạch, công bằng và được nhiều nước trên thế giới lựa chọn áp dụng.

Phương thức này đã được quy định trong Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Vì vậy, đề nghị Cơ quan soạn thảo giải trình lý do trong 13 năm qua không thực hiện được quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành; đồng thời nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm tính khả thi của việc sửa đổi, bổ sung các quy định này trong Dự án Luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định các tiêu chí, điều kiện của băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển; quy định rõ những trường hợp nào phải đấu giá, những trường hợp nào phải thi tuyển.

Ngoài ra, quy định “Băng tần có giá trị thương mại cao, bao gồm nhưng không giới hạn băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất” là không rõ ràng, khó hiểu; do đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị làm rõ và nghiên cứu chỉnh sửa lại quy định này.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Theo đại biểu Nguyễn Phương Tuấn (đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang), Dự án Luật bổ sung thêm 3 điều, sửa đổi 15 điều, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ tại một số điều nhưng nội dung của dự thảo Luật liên quan đến cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện là một trong các nội dung sửa đổi then chốt, tác động đến các doanh nghiệp viễn thông, người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là vấn đề đấu giá, thi tuyển.

Đại biểu nêu quan điểm, thứ nhất, dự thảo Luật quy định về loại tần số được đấu giá, thi tuyển với mục tiêu của chính sách này là làm rõ băng tần di động nào được đấu giá, cái nào được thi tuyển; việc đấu giá băng tần, kênh tần số được áp dụng theo pháp luật về đấu giá tài sản. Hiện nay, dự thảo Luật đang quy định “Ưu tiên áp dụng phương thức đấu giá”, chỉ thi tuyển khi Đảng và Nhà nước có các chủ trương, chính sách “cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc khi cần có yếu tố mới thúc đẩy cạnh tranh cho hoạt động viễn thông” (Khoản 3 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung). Quy định như vậy mang tính mở nhưng chưa thật sự rõ ràng, minh bạch, cần phải được tiếp tục chỉnh lý trong giai đoạn tiếp theo của quá trình xây dựng Luật.

Thứ hai là về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần cho thông tin di động. Luật đưa ra chính sách mới để cho phép cấp lại giấy phép sử dụng băng tần sau khi hết hạn cho các doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể do Luật đưa ra.

Đại biểu Nguyễn Phương Tuấn cho rằng, đây là một chủ trương hết sức đúng đắn của Nhà nước. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình phát triển mạng và dịch vụ của mình, người sử dụng cũng được đảm bảo dịch vụ thông suốt, đồng thời cũng buộc doanh nghiệp nếu mong muốn được cấp lại thì phải thực hiện đầy đủ các cam kết triển khai mạng viễn thông đối với băng tần được cấp, bảo đảm sử dụng hiệu quả phổ tần.

Thứ ba là về đình chỉ có thời hạn quyền sử dụng tần số vô tuyến điện khi doanh nghiệp vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông mà không thu hồi ngay giấy phép. Đây là một bước đi “mềm mại” vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp cơ hội khắc phục hậu quả bằng cách buộc phải tăng cường số trạm phát sóng để giữ chân khách hàng, vừa hạn chế ảnh hưởng đến người sử dụng dịch vụ. Sau thời hạn đình chỉ một phần, nếu doanh nghiệp không khắc phục, không tăng cường số trạm phát sóng thì chất lượng dịch vụ không bảo đảm, tự động người dùng sẽ chuyển mạng và việc thu hồi giấy phép khi đó ít ảnh hưởng nhất đến khách hàng.

Với quan điểm, tần số vô tuyến điện là một tài nguyên quan trọng, then chốt để phát triển viễn thông quốc gia; một trong các nền tảng để phát triển đất nước, như: điện, đường, trường học…, đại biểu Nguyễn Phương Tuấn cho rằng, Nhà nước cần phải có các biện pháp quản lý sử dụng tần số vô tuyến điện chặt chẽ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển; đồng thời phải có các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đi cùng với đó là các chế tài xử phạt hợp lý, khả thi nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.