lili

lili

2021-10-08 15:55:00

Lâm Đồng từ chối cấp phép dự án trên đất rừng phòng hộ

Tỉnh Lâm Đồng từ chối cấp phép dự án vì vị trí doanh nghiệp đề xuất nằm trên đất rừng phòng hộ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng vừa thông báo ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng về đề nghị thực hiện Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông tại thôn Ntol, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông của Công ty TNHH Tà Đùng Topview (thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông).

Một dự án do Công tyy TNHH Tà Đùng Topview đầu tư xây dựng ở tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Vũ Long

Một dự án do Công tyy TNHH Tà Đùng Topview đầu tư xây dựng ở tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Vũ Long

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông như đề nghị của Công ty TNHH Tà Đùng Topview.

Lý do là khu vực đề nghị thực hiện dự án được quy hoạch là đất rừng phòng hộ theo Quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018; không thuộc trường hợp cho tổ chức kinh tế thuê rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty TNHH Tà Đùng Topview khảo sát vị trí khác phù hợp với quy hoạch hoặc nghiên cứu trình tự, thủ tục lập hồ sơ dự án theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trường hợp Công ty có nhu cầu thuê môi trường rừng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty Công ty TNHH Tà Đùng Topview liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện thủ tục.