lili

lili

2022-07-06 08:00:00

Lâm Đồng: Tái tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về đất đai

Ngày 5-7, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký ban hành công văn về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là văn bản thay thế văn bản tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn ban hành trước đó. Theo đó, sẽ tiếp nhận, xem xét giải quyết hồ sơ tách thửa đối với nhiều trường hợp.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Những doanh nghiệp hoặc hợp tác xã này khi lập dự án đầu tư phải theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.