Mai Anh

Mai Anh

2021-08-22 08:15:00

Lâm Đồng: Đề xuất hủy gần chục ngàn phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa thành lập Hội đồng hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (viết tắt là Hội đồng hủy Giấy chứng nhận).

Theo đó, 9.557 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Lâm Đồng bị đề xuất tiêu hủy do một số phôi in hỏng, viết sai nội dung.

Theo Tờ trình số 436 (ngày 20/8/2021) của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Thống kê - Đăng ký đất đai thực Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng đã in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCN) trình ký cấp cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trong tỉnh theo quy định.

so

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý và sử dụng phôi GCN, đã có một số phôi GCN in hỏng, viết sai nội dung ghi trên giấy. Số phôi này đã được thu, tập hợp tại kho lưu trữ của Văn phòng Đăng ký đất đai, chờ tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Cụ thể, tổng số phôi GCN đề nghị phải tiêu hủy là 9.557 phôi. Địa điểm tổ chức tiêu hủy tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường (tầng 3, Trung tâm Công nghệ thông tin, số 36 Trần Phú, phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Hình thức tiêu hủy phôi GCN là cắt bằng máy hủy giấy hoặc đốt giấy. Hội đồng hủy Giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.

Trước đó, tỉnh này cũng huỷ loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng và Lạc Dương.

Đó là Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 040467 cấp ngày 02/11/2007 cho Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt. Vị trí khu đất thuộc một phần tiểu khu 267C, 278A, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng với quy mô 268ha.

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 742953 cấp ngày 06/01/2009 cho Công ty cổ phần Quốc An. Vị trí khu đất thuộc một phần tiểu khu 300, 350, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng với quy mô 137,23ha.

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 949302 cấp ngày 11/5/2009 cho Công ty cổ phần Dasar. Vị trí khu đất thuộc huyện Lạc Dương, với quy mô 116,54ha.