Mac Dinh Cuong

Hải Đăng

2021-06-07 08:33:00

Lâm Đồng chấn chỉnh các vi phạm về xây dựng và kinh doanh bất động sản

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm đối với vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến của thị trường bất động sản và thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy, định hướng thị trường bất động sản phát triển ổn định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm đối với vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan làm việc với các chủ đàu tư dự án bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện việc kinh doanh, dịch vụ liên quan đến bất động sản lành mạnh, tích cực và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh, dịch vụ của mình.

Chính quyền các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản tại địa bàn; công bố công khai rộng rãi các thông tin về quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, phát triển hạ tầng và kinh doanh bất động sản để người dân nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin cần thiết; tăng cường việc chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ giá đất; triển khai các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kịp thời, chính xác chế độ báo cáo về thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản…

Empty
Empty
Empty

Trước đó, ngày 14/4/2021, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính.

Empty
Empty