Vũ Nguyễn

Vũ Nguyễn

2021-08-18 14:43:00

Lạc Dương (Lâm Đồng): Hệ thống đường giao thông được đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp

Lạc Dương là một trong các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, tận dụng nhiều nguồn vốn từ ngân sách của địa phương và trung ương, huyện đã đầu tư xây dựng và bàn giao sử dụng nhiều công trình giao thông thiết yếu phục vụ đời sống của người dân. Chẳng hạn như, tổng kế hoạch vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 537,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kế hoạch vốn đầu tư công (55%). Từ nguồn vốn này, nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm như tuyến giao thông loại B dài 9.300 m (kinh phí đầu tư gần 147 tỷ đồng), đường đô thị Langbiang, thị trấn Lạc Dương tổng chiều dài 2.300 m (kinh phí khoảng 88 tỷ đồng), 2 công trình giao thông Đạ Sar - xã Lát đoạn qua thị trấn Lạc Dương dài 2.818 m và một số tuyến đường khác đã được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng, từng bước đồng bộ với hệ thống giao thông trong tỉnh.

Sáng ngày 18/8/2021, Báo Lâm Đồng có bài viết "Lạc Dương: Tập trung phát triển hạ tầng giao thông", dưới đây là hình ảnh nội dung bài viết, chia sẻ đến bạn đọc.

z2692813268312_1475450d57712cecbf7bf1f0ed85ccbf
z2692813414569_e35b2663408f9684ac5857b8ba1a3558
z2692813417537_2d80bf89b93ca439b76e3467a11aa2da
z2692813417141_9d002543c11ed8de82e55ec8f8b0548b
z2692813416437_4fa5d5c7737ed012220435a1ac789086
z2692813423992_881acf5d34b2294873b9330fe9be6b1b
z2692813422239_0a44e1666dc5d3d0f7dd72d70c115414