Mây lang thang

Mây lang thang

2022-05-22 10:00:00

Không cần phải về quê để chứng thực sơ yếu lý lịch

Khi có nhu cầu chứng thực tờ khai lý lịch cá nhân (hay còn gọi là sơ yếu lý lịch cá nhân), công dân có thể nộp hồ sơ ngay tại nơi tạm trú mà không cần phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Theo Điều 15 Thông tư 01/2020 của Bộ Tư pháp thì các quy định về chứng thực chữ ký tại Nghị định số 23/2015 được áp dụng để chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân.

Theo đó, người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

Đặc biệt, người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình.

Điều này có nghĩa người thực hiện chứng thực chỉ chứng nhận chữ ký trên Sơ yếu lý lịch là của người yêu cầu chứng thực, còn họ không chịu trách nhiệm về nội dung trên Sơ yếu lý lịch.

Vì vậy, người có yêu cầu chứng thực có thể tới bất kỳ UBND phường, xã hoặc Phòng tư pháp cấp huyện nào (không bắt buộc phải là nơi có hộ khẩu thường trú) để chứng thực sơ yếu lý lịch.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tới bất kỳ Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng nào đó để yêu cầu chứng thực.

Người dân không nhất thiết phải về quê để chứng thực sơ yếu lý lịch. Ảnh minh họa

Người dân không nhất thiết phải về quê để chứng thực sơ yếu lý lịch. Ảnh minh họa

Đối với người đang ở nước ngoài thì thực hiện yêu cầu chứng thực tại cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 24 Nghị định 23/2015 quy định, người yêu cầu chứng thực chữ ký cần chuẩn bị sẵn sơ yếu lý lịch mà mình sẽ ký và yêu cầu chứng thực kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Chỉ với những giấy tờ đơn giản nêu trên, người dân đã có thể thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch ngay trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.