Mac Dinh Cuong

Loa phường

2021-06-07 08:40:00

Khánh Hòa ngăn chặn "bong bóng", đầu cơ bất động sản

Tỉnh yêu cầu ban ngành chức năng có biện pháp xử lý để bình ổn thị trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn.

Đầu tư bất động sản online có bài viết:

Empty
Empty
Empty