Minh  Tiến

Minh Tiến

2021-08-31 18:15:00

Khánh Hòa: Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Dự án xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt sai sót “bất thường”, trái quy định pháp luật.

Thông tin từ Báo Xây Dựng trưa hôm nay 31/8 cho biết tổng mức đầu tư dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang gần 760 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 608 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương trên 151 tỷ đồng.

Dự án Đập ngăn mặn do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Dự án Đập ngăn mặn do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Phê duyệt dự án khi chưa có thẩm định vốn

Ngày 13/12/2017, HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang tại Quyết định số 412/HĐND.

Đến 12/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành Báo cáo số 1429/BC-BKHĐT về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B (trong đó có dự án Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang).

Như vậy, việc HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang khi chưa có thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là không phù hợp, là trái với quy định tại Điều 27, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Không hiểu vì đâu, mặc dù chưa có báo cáo thẩm định vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng tỉnh Khánh Hòa vẫn quyết cấp phép trước dự án?

Không hiểu vì đâu, mặc dù chưa có báo cáo thẩm định vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng tỉnh Khánh Hòa vẫn quyết cấp phép trước dự án?

Sau đó, để làm phù hợp với nội dung thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang tại Quyết định số 59/HĐND ngày 21/3/2018 và UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 22/3/2018.

Vấn đề dư luận quan tâm, là không biết căn cứ vào đâu mà HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án khi chưa có thẩm định vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư? Lẽ nào, HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt “ngược quy trình”? Hay đây là cách làm “theo luật riêng” của lãnh đạo tỉnh này?

Kiểm toán Nhà nước chỉ thêm loạt sai phạm

Theo Thông báo số 366/TB-KTNN về kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, trong quá trình thực hiện thủ tục dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang chưa nêu rõ được một số nội dung theo quy định khoản 2, điều 54, Luật Xây dựng 2014 như: Đánh giá tác động của dự án liên quan tới việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và huy động vốn…

Khởi công năm 2020 nhưng đến nay dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang vẫn chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Khởi công năm 2020 nhưng đến nay dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang vẫn chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước: “Quyết định phê duyệt dự án này thiếu nội dung về dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ, vận hành sử dụng công trình theo quy định tại khoản 2, Điều 12, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ”.

Ngoài ra, ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND từ năm 2018 - 2022 là chưa phù hợp với nguồn vốn chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

Nguyên nhân là dự án được bổ sung sử dụng nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 là gần 213 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 là trên 395 tỷ đồng; và trên 151 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

“Trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và thí nghiệm mô hình thủy lực đã phát hiện một số hạng mục chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Chế độ thủy lực và vận tốc dòng chảy không ổn định buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh thiết kế cơ sở như: Thay đổi thiết bị nâng cửa van và vật liệu chế tạo cửa van; thay đổi số nhịp cầu giao thông; thay đổi kết cấu và phạm vi gia cố hạ lưu. Việc thay đổi này không tăng tổng mức đầu tư nhưng thay đổi cơ cấu đầu tư”, kết luận của Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ hàng loạt sai sót tại dự án này.