Mac Dinh Cuong

Mèo mun

2021-05-01 15:07:00

Hoàn thành đấu nối hệ thống cung cấp nước sạch tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, hiện nay hệ thống cung cấp nước sạch cho Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã hoàn thành đấu nối và đảm bảo thực hiện cung cấp nguồn nước cho người dân khi nhận đất, xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống tại khu tái định cư này.

image

Trước đó, các nhà thầu thi công cũng đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp nước với các ống nhựa HDPE đường kính 75- 400mm. Tổng chiều dài toàn bộ hệ thống ống cấp nước tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là 70km, đảm bảo nhu cấp nước sinh hoạt cho toàn khu tái định cư và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Các ống cấp nước được đưa đến trước vỉa hè các lô đất tái định cư của các hộ dân.

Sau khi hoàn thành đấu nối hệ thống cung cấp nước sạch, hiện nay các đơn vị chức năng cũng đang thực hiện đấu nối hệ thống cung cấp điện và viễn thông để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân.