Mây lang thang

Mây lang thang

2021-08-05 17:15:00

Hồ sơ mời thầu gói thầu EPC của Dự án Nhơn Trạch 3&4 đảm bảo cạnh tranh, minh bạch và công bằng

Trước một số thông tin thiếu chính xác liên quan đến dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa lên tiếng khẳng định: hồ sơ mời thầu gói thầu EPC của Dự án Nhơn Trạch 3&4 đảm bảo cạnh tranh, minh bạch và công bằng.

Theo Công thương online thông tin: Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Dự án Nhơn Trạch 3&4), do PV Power làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhà máy điện có công suất lớn sử dụng nhiên liệu khí LNG nhập khẩu đầu tiên tại Việt Nam. Dự án được Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực chỉ đạo, và được đánh giá sẽ góp phần rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Hiện nay, dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu EPC. “Hồ sơ mời thầu gói thầu EPC của Dự án Nhơn Trạch 3&4 được lập trên nguyên tắc đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, công bằng, bám sát nội dung Thiết kế cơ sở được Bộ Công Thương thẩm định, Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, cũng như hoàn toàn tuân thủ các quy định của Luật đấu thầu” - PV Power khẳng định,

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 của PV POWER tại Đồng Nai. Ảnh: PV POWER

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 của PV POWER tại Đồng Nai. Ảnh: PV POWER

Đặc biệt, việc tổ chức đấu thầu còn có sự theo dõi, giám sát của các cơ quan bảo vệ pháp luật. PV Power luôn đặt lợi ích của chủ đầu tư lên trên hết và sẵn sàng chịu trách nhiệm về tính công bằng, minh bạch và cạnh tranh của Hồ sơ mời thầu gói thầu EPC đã phát hành.

Trước đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải bài viết có nội dung xoay quanh các vấn đề trong quá trình triển khai vào tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu EPC của dự án Nhơn Trạch 3&4. Theo PV Power, các nội dung này phản ánh sai lệch về bản chất của cuộc đấu thầu, phóng viên đưa thông tin chưa có bất cứ buổi trao đổi, hay tìm hiểu rõ với PV Power về dự án. PV Power cho rằng, các nội dung nêu trong bài viết hoàn toàn một chiều, không khách quan về tình hình triển khai và tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC cho dự án, làm ảnh hưởng lớn đến công tác triển khai gói thầu dự án, gây hiểu lầm đối với dư luận và các nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu EPC dự án Nhơn Trạch 3&4.

Trước đó, Công ty Siemens Energy đã gửi kiến nghị đến Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng ói thầu dự án Nhơn Trạch 3-4, PV Power đã đưa ra quy định không phù hợp, hạn chế doanh nghiệp cung cấp phiên bản 60Hz của dòng Tuabin khí 9000HL khi đưa ra yêu cầu đối với phiên bản 50Hz của Tuabin khí.

Ngày 4/8/2021, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có văn bản số 5122/BKHĐT-QLĐT gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về phản ánh, kiến nghị của nhà thầu Siemens Energy đối với gói thầu Dự án Nhơn Trạch 3-4.

Theo đó, ngày 19/7/2021, Bộ kế hoạch Đầu tư đã nhận được kiến nghị của công ty Siemens Energy cho rằng hồ sơ mời thầu của gói thầu dự án Nhơn Trạch 3-4, PV Power đã đưa ra quy định không phù hợp, hạn chế doanh nghiệp cung cấp phiên bản 60Hz của dòng Tuabin khí 9000HL khi đưa ra yêu cầu đối với phiên bản 50Hz của Tuabin khí.

Trong khi đó, về bản chất tuabin 60Hz là cơ sở cho Tuabin 50Hz theo nguyên tắc tỷ lệ đồng dạng, đã là thông lệ của thị trường trong hơn 50 năm qua và không đảm bảo tính cạnh tranh cho dự án (chỉ có 1/2 nhà thầu có thể tham gia đấu thầu), ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của dự án.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phần V chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, các tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm toàn diện đối với hiệu quả công tác quản lý đấu thầu; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết triệt để, khẩn trương các kiến nghị; thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Bộ Kế hoạch Đầu tư lưu ý PVN rằng, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 của Chính phủ quy định cho tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trường hợp phản ánh của Siemens Energy là chính xác, PVN cần có các biện pháp xử lý kịp thời, yêu cầu chủ đầu tư sửa đổi hồ sơ mời thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu đảm bảo đủ thời gian cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Do đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị PVN tiếp nhận thông tin, tổ chức xem xét, xác minh và giải quyết triệt để những kiến nghị của Siemens Energy, đảm bảo tính cạnh tranh, hiệu quả gói thầu và dự án, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà thầu, tránh để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.