Mèo mun

Mèo mun

2021-10-11 16:28:00

Hồ sơ mời thầu cài cắm tiêu chí, nhà thầu ngoại tỉnh gặp khó

Thời gian qua, Công ty CP Vinachem Việt Nam tham dự nhiều gói thầu mua phân bón. Trong quá trình này, tôi thấy có tình trạng nhiều hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu mua phân bón cài cắm tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Gần đây nhất, Vinachem Việt Nam có ý định tham dự Gói thầu số 01 Cung cấp phân hữu cơ, phân NPK do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng mời thầu. Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi nhận thấy có những tiêu chí hạn chế nhà thầu địa phương khác tham gia lựa chọn nhà thầu.

Ông Nguyễn Hùng Thắng, Giám đốc Công ty CP Vinachem Việt Nam

Ông Nguyễn Hùng Thắng, Giám đốc Công ty CP Vinachem Việt Nam

Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có nhà xưởng phục vụ gia công, tạm trữ phân (500 m2); xe vận tải (2 xe 8 tấn, 2 xe tải nhỏ 3,5 tấn; 2 xe tải nhỏ 1,5 tấn hoặc ghe, xuồng, phương tiện thủy tương đương). Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu nhà thầu có cam kết bảo hành hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nhà thầu có kế hoạch bảo hành rõ ràng, khả thi đáp ứng yêu cầu của HSMT; trong vòng 48 giờ phải có nhân sự có mặt để tiếp nhận các nội dung hư hỏng cần bảo hành sản phẩm…

Đây là những tiêu chí bất hợp lý, hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhất là những nhà thầu ngoại tỉnh để tạo cơ hội cho nhà thầu đã định hướng.

Chưa hết, khi đã trúng thầu, dù là đấu qua mạng nhưng chủ đầu tư vẫn mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng trực tiếp tại một mốc thời gian nhất định mà không đồng ý thương thảo hợp đồng theo hình thức trực tuyến, khiến nhà thầu ở xa mất cơ hội trúng thầu, sau đó mời nhà thầu địa phương vào ký hợp đồng.