Mac Dinh Cuong

Mây lang thang

2021-06-09 22:36:00

Hình ảnh tuyến đường 70 tỉ đồng vừa làm xong, nhiều đoạn đã "nát như tương"

Vừa mới xây dựng xong, chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng nhiều đoạn trên tuyến đường 70 tỉ đồng ở huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã 'nát như tương', bong tróc, hư hỏng khắp nơi.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Cọc tiêu đường cũng được chôn sơ sài, người dân lay nhẹ đã đổ xiêu vẹo

Cọc tiêu đường cũng được chôn sơ sài, người dân lay nhẹ đã đổ xiêu vẹo

Nhiều người dân xã Thạch Lập nói dù không có chuyên môn nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường có thể thấy tuyến đường làm ẩu, có dấu hiệu làm kém chất lượng

Nhiều người dân xã Thạch Lập nói dù không có chuyên môn nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường có thể thấy tuyến đường làm ẩu, có dấu hiệu làm kém chất lượng

Mặt đường lún sâu như thế này

Mặt đường lún sâu như thế này

Rãnh thoát nước cũng được đơn vị thi công làm rất cẩu thả, đã có hiện tượng bong tróc

Rãnh thoát nước cũng được đơn vị thi công làm rất cẩu thả, đã có hiện tượng bong tróc

Theo ghi nhận, cả đoạn đường có hơn chục điểm hư hỏng nghiêm trọng như thế này

Theo ghi nhận, cả đoạn đường có hơn chục điểm hư hỏng nghiêm trọng như thế này

Bài-ảnh-video: Tuấn Minh Chia sẻ