Mac Dinh Cuong

lili

2021-06-15 10:15:00

"Hễ tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân thì chủ đầu tư lại "doạ" cắt điện, nước thì đây là hành vi không đẹp"

Luật sư Trương Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật Trường Sơn, Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định - hễ tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân thì chủ đầu tư lại \"doạ\" cắt điện, nước thì đây là hành vi không đẹp, không đúng các quy định của pháp luật.

Lao động online có bài viết:

dien
dien1
dien2
dien3