Minh Vy

Minh Vy

2021-08-30 23:54:00

Hàng nghìn hợp tác xã kinh tế "đứt gãy" chuỗi cung ứng vì đại dịch Covid-19

Tới 90% tổng số hợp tác xã (HTX) giảm mạnh doanh thu và tỷ lệ lớn hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động do đứt gãy chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản và dịch vụ, trong khi chi phí đầu vào lại tăng.

Thông tin trên được ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam - nêu trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham gia góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp (DN), HTX trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Ông Bảo thông tin, hiện nay cả nước có 26.145 HTX, 106 liên hiệp HTX và gần 120.000 tổ hợp tác, thu hút hơn 8 triệu thành viên là đại diện hộ gia đình. Tuy nhiên, 90% tổng số HTX đã giảm mạnh doanh thu và tỷ lệ lớn HTX hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động do đứt gãy chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản và dịch vụ, trong khi chi phí đầu vào lại tăng.

"Covid-19 tác động đến đời sống và thu nhập của khoảng 30 triệu người, chủ yếu là địa bàn nông thôn. Phần lớn các HXT sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và các thành viên là những người yếu thế cần được hỗ trợ nhất trong đại dịch Covid-19 diễn biến kéo dài như hiện nay" - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết.

Theo ông Bảo, chủ trương của Đảng và Nhà nước là "không để ai bị bỏ lại phía sau", quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và các tổ chức kinh tế là hài hòa về lợi ích và chia sẻ rủi ro. Theo đó, Nhà nước áp dụng chính sách hỗ trợ công bằng giữa HTX và DN là cần thiết và hợp lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả thi trong tổ chức thực hiện chính sách của các bộ, ngành và địa phương.

Vì vậy, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị cần xem xét chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo về cụm từ "doanh nghiệp, hợp tác xã" trong toàn bộ nội dung Nghị quyết; cần bổ sung thêm nội dung Nhà nước đồng hành hỗ trợ DN, HTX để DN, HTX chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh an toàn trong dịch bệnh và tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thực chất trong xử lý các khó khăn, vướng mắc cho DN, HTX, người dân.

Ngoài ra, góp ý thêm vào bản dự thảo Nghị quyết, Liên minh HTX Việt Nam cho rằng mục tiêu hỗ trợ là các DN, HTX bị khó khăn và thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đều được tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Không nên xác định cụ thể số lượng DN, HTX thụ hưởng chính sách hỗ trợ, bởi vì thiếu căn cứ thực tế và không chính xác, gây nên bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách...

Đối với việc hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền, góp ý với bản dự thảo, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị miễn giảm toàn bộ phí lưu kho cho các DN, HTX dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu theo mùa vụ phục vụ cho tiêu dùng, xuất khẩu và chế biến, thời hạn tối đa là 3 tháng. Bên cạnh đó, cần giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, phân bón và các loại vật tư, hàng hóa thiết yếu khác. Ngoài ra, cần rà soát giảm tất cả các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất do Nhà nước quản lý.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần triển khai gói tín dụng hỗ trợ DN, HTX, thời hạn cho vay phù hợp với luân chuyển vốn của DN, HTX do tác động của đại dịch Covid-19 để hỗ trợ DN, HTX khắc phục khó khăn, chuyển tiếp thuận lợi sang chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khi ngăn chặn được dịch bệnh.

Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2030 nhấn mạnh về việc cân đối, bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước và điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương theo từng giai đoạn.

Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể nêu rõ cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với kinh tế tập thể, HTX ...

Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương...

Nguồn vca.org.vn