Mac Dinh Cuong

Loa phường

2021-07-03 22:11:00

Giám đốc Vườn quốc gia Du Già bị đình chỉ công tác vì để mất rừng

Gần 100 cây gỗ nghiến (nhóm IIA) bị đốn hạ trái phép tại Vườn quốc gia Du Già (khu vực thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhân dân điện tư thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành kiểm tra, xác định số lượng gỗ bị khai thác trái phép tại Vườn quốc gia Du Già; xem xét trách nhiệm của chủ rừng đối với Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già; kiểm tra, rà soát toàn diện trách nhiệm của chủ rừng đối với các ban quản lý rừng đặc dụng trực thuộc sở quản lý để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại yếu kém; phối hợp cơ quan công an để điều tra, xử lý vụ việc.

Ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang cho biết: “Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, chúng tôi đã thành lập hai tổ công tác do Phó Giám đốc Sở và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm tổ trưởng đi thực tế kiểm tra diện tích rừng xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép tại Vườn quốc gia Du Già. Đồng thời, đi kiểm tra toàn diện trách nhiệm của chủ rừng đối với các ban quản lý rừng đặc dụng trực thuộc sở quản lý để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại yếu kém”.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty