An Nhiên

An Nhiên

2021-09-02 09:38:00

Giám đốc Sở du lịch Bình Định chơi golf giữa mùa dịch: Miễn nhiệm là nhẹ, cần cách chức!

Về bản chất, miễn nhiệm là hình thức giải quyết cho việc thôi không giữ chức vụ. Cách chức là hình thức xử lý kỷ luật. Về mức độ: Miễn nhiệm là mức độ nhẹ. Cách chức là mức độ nặng. Vì thế, với mức độ “cảnh cáo” thì các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành phải nhận hình thức kỷ luật cách chức chứ không phải miễn nhiệm.

1

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định vừa có báo cáo về việc ông Nguyễn Văn Dũng- Giám đốc Sở du lịch Bình Định và ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, đã cùng 2 người khác đi đánh golf, tiếp xúc gần với 1 nhân viên làm việc tại sân golf dương tính với SARS-CoV-2 là vi phạm Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, vi phạm của các cá nhân nêu trên đến mức phải xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định cũng đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý về chính quyền, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch và bố trí công tác khác đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Theo, khoản 1 điều 2 Quy định số 102-QĐ/TW: Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Khoản 4 điều 2 Quy định này nêu: Đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng hình thức xóa tên; cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức; đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

Cũng theo Quy định trên thì tình tiết tăng nặng là: Quanh co, che giấu hoặc không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.

Theo Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ Bình Đình, bà Huỳnh Thị Kim Bình, với vai trò, trách nhiệm là Phó Bí thư Chi bộ Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành Giấy mời của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định để hợp thức hóa, nhằm giúp đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch và một số đảng viên khác báo cáo sai sự thật, che giấu khuyết điểm, vi phạm, đối phó với tổ chức đảng trong quá trình kiểm tra.

Như vậy, có cơ sở để áp dụng tình tiết tăng nặng đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Đồng thời mức đề xuất chỉ là miễn nhiệm với ông Dũng là quá nhẹ. Theo các quy định hiện hành. Miễn nhiệm là “Cho thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác”

Cách chức là Người có thẩm quyền ra quyết định cho người được bổ nhiệm đang giữ một vị trí nhất định thôi không giữ chức vụ đó nữa do vi phạm thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của người đó, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao.

Về bản chất, miễn nhiệm là hình thức giải quyết cho việc thôi không giữ chức vụ. Cách chức là hình thức xử lý kỷ luật.

Về mức độ: Miễn nhiệm là mức độ nhẹ. Cách chức là mức độ nặng.

Vì thế, với mức độ “cảnh cáo” thì các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành phải nhận hình thức kỷ luật cách chức chứ không phải miễn nhiệm.

Như vậy mới thể hiện tính nghiêm minh trong công tác phòng chống dịch.

Theo Lao Động