Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-05-11 08:48:00

Giảm 5% cho người trúng đấu giá đất bán sỉ là chính sách đột phá của tỉnh- Đây là lý giải của cựu chủ tịch Phú Yên cho vụ 'đại hạ giá' 262 lô đất

Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, nói việc giảm 5% cho người trúng đấu giá đất bán sỉ là chính sách đột phá của tỉnh.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty