lili

lili

2022-07-24 12:00:00

Dược Danapha bị truy thu xử phạt về thuế hơn 3,6 tỷ đồng

Ngày 22/7, theo Cục thuế TP.Đà Nẵng, đơn vị đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Dược Danapha (DAN).

Tổng số tiền Cục thuế TP.Đà Nẵng truy thu, xử phạt hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 1,2 tỷ đồng và tiền phạt hơn 401 triệu đồng.Các hành vi vi phạm hành chính của Danapha được quy định tại Khoản 3 Điều 103 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

duoc-danapha-bi-truy-thu-xu-phat-ve-thue-hon-36-ty-dong

Trong số các sai phạm về thuế, Danapha bị buộc nộp hơn 1,1 tỷ đồng tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp, gần 606 triệu đồng tiền thuế Thu nhập cá nhân, thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh nghiệp nộp thay cho thuế Nhà thầu nước ngoài gần 260 triệu đồng.

Trong trường hợp quá hạn, Danapha không nộp đủ số tiền trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.Đồng thời, Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này.

Anh Nhi