Loa phường

Loa phường

2022-03-09 07:30:00

Dự án thủy điện Đắk Re đổ thải lên đất rừng và nương rẫy của người dân

Thanh tra Chính phủ xác định, khi thi công Kênh thông hồ thì chủ đầu tư của Dự án Thủy điện Đắk Re đã trực tiếp đổ thải tại 2 vị trí thuộc đất rừng và đất nương rẫy của người dân.

Thanh tra Chính phủ xác định, khi thi công Kênh thông hồ thì chủ đầu tư của Dự án Thủy điện Đắk Re đã trực tiếp đổ thải tại 2 vị trí thuộc đất rừng và đất nương rẫy của người dân.

Dự án Thủy điện Đắk Re thực hiện trong 12 năm, nhưng đến nay vẫn dang dở.

Dự án Thủy điện Đắk Re thực hiện trong 12 năm, nhưng đến nay vẫn dang dở.

Ngày 8/3, Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng, thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo Thanh tra Chính phủ, Dự án Thủy điện Đắk Re do Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân - chủ đầu tư (xã Hiếu, huyện Kon Plông) có quy mô 60MW, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2007-2021.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện mặc dù dự án đã điều chỉnh tiến độ 4 lần với tổng thời gian là 10 năm và thực tế dự án đã thực hiện trong 12 năm, nhưng đến nay vẫn dang dở. Dù vậy nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum không theo dõi, buông lỏng quản lý, giám sát.

Không những vậy, dự án triển khai thi công từ 2016 khi chưa đủ điều kiện khởi công, Thanh tra Chính phủ nhận thấy đây là hành vi chiếm đất, nhưng cơ quan chức năng không xử lý. Đồng thời, tại thời điểm thanh tra, dự án chậm tiến độ, đủ điều kiện thu hồi tiền ký quỹ. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu chủ đầu tư nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ là hơn 21 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư còn chiếm dụng đất trái phép để thi công đường dây điện 22 KV từ nhà máy tới đập trên đất rừng (chưa được chuyển đổi)….

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ xác định rằng, khi điều chỉnh quy mô từ 30 MW lên 60 MW, diện tích dự án (175ha lên 192 ha) thì chủ đầu tư không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, chủ đầu tư khi thi công Kênh thông hồ đã trực tiếp đổ thải tại 2 vị trí thuộc đất rừng và đất nương rẫy của người dân là không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác định khối lượng chất thải đã đổ trái quy định và xử phạt hành chính. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Theo GD&TĐ