Mac Dinh Cuong

lili

2021-06-30 16:16:00

Dự án tâm linh Đại Tùng Lâm tác động tới môi trường: Chính quyền ở đâu?

Chưa được cơ quan chức năng cho phép, chủ đầu tư khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm vẫn tự ý khai thác cả triệu m3 đất trên một quả đồi gần QL20.

Ngày 29/6, Kinh tế môi trường online có bài viết:

dai
dai1
dai2
dai3
dai4
dai5