Mây lang thang

Mây lang thang

2022-02-19 17:30:00

Dự án Sân bay Long Thành không sử dụng nguồn đất đắp từ bên ngoài

Theo Sở GT-VT, hiện nay dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 đang triển khai các hạng mục san nền và xây dựng hệ thống thoát nước trong khu vực 1.810ha và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay. Về nhu cầu đất san lấp để triển khai các hạng mục, dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 là khoảng 27,4 triệu m3.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sử dụng nguồn đất đắp tận dụng trong khu vực dự án

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sử dụng nguồn đất đắp tận dụng trong khu vực dự án

Cũng theo Sở GT-VT, theo tính toán, toàn bộ diện tích đất đắp phục vụ dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được tận dụng từ đất đào trong phạm vi dự án, không cần cung cấp từ bên ngoài.

Trước đó, một lãnh đạo Bộ GT-VT cũng cho rằng, dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ không sử dụng nguồn đất đắp từ bên ngoài mà sẽ tận dụng trong khu vực dự án. Tuy nhiên, Bộ GT-VT cũng lưu ý chủ đầu tư cần chủ động tính toán nguồn cung các loại vật liệu khác như: đá, cát xây dựng để đảm bảo tiến độ chung của dự án.