Mac Dinh Cuong

lili

2021-05-31 13:29:00

Dự án du lịch sinh thái Tân Dân của T&T: 13 năm, 3 lần điều chỉnh vốn vẫn nằm im trên giấy

Dự án du lịch sinh thái Tân Dân của Tập đoàn T&T đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 13 năm, đây là lần điều chỉnh vốn lần 3, song vẫn nằm trên \'giấy\', chủ đầu tư vẫn chưa đi vào đầu tư thực tế.

Thông tin được chia sẻ trên An ninh tiền tệ:

35
36
37
38