Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-07-07 15:51:00

Dự án chồng dự án và phi vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất không qua đấu giá?

Mới đây Tạp chí Kinh tế tập đoàn chi sẻ bài viết: Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Dự án chồng dự án, 1 khu đất 2 dự án trong 6 tháng...

Theo tác giả bài viết, trên một khu đất, chỉ trong vòng khoảng 6 tháng (tháng 7/2017 – tháng 1/2018) mà có tới ít nhất là 2 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nói về vấn đề dự án chồng dự án trên một khu đất, có nhiều ý kiến cho rằng: UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần tiến hành thu hồi dự án cũ rồi cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án mới. Và đương nhiên, khi đó tỉnh sẽ có mặt bằng sạch, đất sạch để tiến hành đầu tư xây dựng Dự án Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang, lúc này phương án đấu giá quyền sử dụng đất cần phải được tính toán đến.

Dưới đây là nội dung bài viết xin trích lại để quý vị tỏ tường:

Vĩnh Phúc: 1 khu đất 2 dự án trong 6 tháng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất không qua đấu giá đang là những dấu hỏi khi xem xét pháp lý dự án Shophouse Thổ Tang Vĩnh Tường của Công ty Cổ phần An Huy.

Chuyển đổi đất thương mại, dịch vụ thành đất ở không qua đấu giá

Theo tìm hiểu được biết, dự án Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang (tên thương mại Shophouse Toàn Phát), tại thị trấn Thổ Tang, xã Tân Tiến và xã Lũng Hoa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Cổ phần đầu tư An Huy (Công ty An Huy) làm chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 3,8ha (trong đó có 2,5ha đất ở).

Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt 1/500 tại Quyết định 2758/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 và Quyết định chủ trương đầu tư số 209/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 26/1/2018.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu nhà dịch vụ thương mại kết hợp ở với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu người dân địa phương và khu vực. Dự án có quy mô xây dựng trên tổng diện tích 3,8495 ha (trong đó có 2,5579 ha đất xây dựng khu nhà ở hỗn hợp với quy mô 164 căn) dân số khoảng 656 người với tổng mức đầu tư là 581,396 tỷ đồng.

Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định chủ trương đầu tư số 209/QĐ-UBND ngày 26/1/2018.

Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định chủ trương đầu tư số 209/QĐ-UBND ngày 26/1/2018.

Theo đó, tại Quyết định chủ trương đầu tư số 209/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 26/1/2018 có nêu rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư để thực hiện triển khai dự án đảm bảo các quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và hiệu quả sử dụng đất.

Đến ngày 25/1/2019, tại Quyết định số 319/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần đầu tư An Huy thực hiện dự án theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường với tổng diện tích đất được giao là 35.732,5 m2 (trong đó: đất ở 2.346,1m2; đất trồng cây lâu năm: 690m2; đất giao thông 11526m2; đất thủy lợi 54m2).

Đến nay các hạng mục xây dựng của dự án cơ bản đã hình thành

Đến nay các hạng mục xây dựng của dự án cơ bản đã hình thành

Tại quyết định này xác định được nguồn gốc đất của dự án Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang là đất thương mại, dịch vụ chuyển đổi thành đất ở, không qua đấu giá gồm 4 dự án, cụ thể như sau: Đất của Công ty xuất nhập khẩu Hoàng Gia tại Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến; Đất xây dựng dự án kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, bãi đỗ gửi xe, trưng bày bán hàng và giới thiệu sản phẩm tại Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến; Đất để đầu tư xây dựng nhà máy chè, chế biến chè xuất khẩu và gia công, xuất khẩu hàng may mặc tại Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến; Đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu trưng bày, bán bán hàng và kho dự trữ tại Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến.

Dự án chồng dự án – Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, ngày 03/7/2017, Công ty Cổ phần đầu tư An Huy được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1202471288 để thực hiện 4 dự án tại Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến (bao gồm 4 dự án như trên).

Điều lạ ở đây là không hiểu tại sao, chỉ đúng 3 tháng sau, trên chính khu đất này của Công ty An Huy tại Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến để thực hiện 4 dự án dịch vụ thương mại thì UBND tỉnh Vĩnh Phúc lại có Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang vào tháng 10/2017. Để rồi đến tháng 1 năm 2018, theo đề nghị của Sở Kế hoạch đầu tư, Dự án Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chủ trương đầu tư và tiếp tục giao cho Công ty Cổ phần An Huy làm chủ đầu tư.

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất của dự án cần phải được tính toán đến.

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất của dự án cần phải được tính toán đến.

Như vậy đến đây có thể khẳng định: Trên một khu đất, chỉ trong vòng khoảng 6 tháng (tháng 7/2017 – tháng 1/2018) mà có tới ít nhất là 2 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nói về vấn đề dự án chồng dự án trên một khu đất, có nhiều ý kiến cho rằng: UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần tiến hành thu hồi dự án cũ rồi cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án mới. Và đương nhiên, khi đó tỉnh sẽ có mặt bằng sạch, đất sạch để tiến hành đầu tư xây dựng Dự án Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang, lúc này phương án đấu giá quyền sử dụng đất cần phải được tính toán đến.

(hết trích)