largeer

Sư Tử

Sư Tử

2023-01-30 21:56:00

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5 đến Km27+400) tại Nhơn Trạch do nhà thầu nào thực hiện?

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5 đến Km27+400) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2022. Dự án có chiều dài 22,4km, bao gồm các hạng mục cải tạo mặt đường, xây dựng thêm mương thoát nước dọc tuyến, cải tạo các cống thoát nước ngang đường... Tổng mức đầu tư gần 138 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện.

Sáng 30-1, UBND H.Nhơn Trạch tổ chức khởi công 2 dự án kiên cố hóa kênh Bà Ký và cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương. Cả 2 dự án này đều là dự án trọng điểm của huyện trong năm 2023, có thời gian thực hiện dự kiến 18 tháng nhằm đảm bảo tiêu thoát nước và kết nối các tuyến giao thông, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị loại II.

Trong đó dự án Kiên cố hóa kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021. Dự án có chiều dài 4,7km gồm hạng mục nạo nét kênh và làm đường giao thông nội bộ 2 bên. Tổng mức đầu tư hơn 207 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện.

images2512043_kc_1

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc (Km5 đến Km27+400) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2022. Dự án có chiều dài 22,4km, bao gồm các hạng mục cải tạo mặt đường, xây dựng thêm mương thoát nước dọc tuyến, cải tạo các cống thoát nước ngang đường... Tổng mức đầu tư gần 138 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện.

Gói thầu số 06 (xây dựng): Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông Đoạn 1 (Km5+000 đến Km12+200), do CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUANG PHÚC thực hiện với giá trúng thầu 43.495.095.011. Thời gian thực hiện trong 540 ngày.

Gói thầu số 07 (xây dựng): Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông Đoạn 2 (Km12+200 đến Km20+400) do CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HIỆP PHONG, giá trúng thầu 50.666.000.000 VND.

Gói thầu số 09 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu 06, 07, 08 giá trúng thầu 2.103.019.109 VND, do CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỢP PHÁT thực hiện.

Gói thầu số 08 (xây dựng): Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông Đoạn 3 (Km20+400 đến Km27+400)

Đơn vị trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO với giá trúng thầu 45.558.075.350 VND.