Mac Dinh Cuong

Bích Hồng

2021-05-25 22:50:00

Đồng Nai: Vướng mắc của dự án Khu công nghiệp Sông mây đã được tháo gỡ

Dự án Khu công nghiệp Sông Mây đã đi vào hoạt động từ năm 1999, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng phải công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Mới đây, vướng mắc này đã được tháo gỡ nhờ vào Quyết định số 1583/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom).

Ngày 19/5/2021, Báo Đồng Nai có bài viết: "Phê duyệt giá đất bồi thường Khu công nghiệp Sông Mây" với nội dung:

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại) và giai đoạn 2 tại xã Bắc Sơn và Hố Nai 3 (H.Trảng Bom). Diện tích đất cần bồi thường và thu hồi để thực hiện dự án là hơn 29,1ha, gồm đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất.

Theo đó, giá đất sẽ được phê duyệt là khu vực đất nông nghiệp ở xã Hố Nai 3 thuộc vị trí 4, đường nhóm 1 là 650 ngàn đồng/m2. Tại xã Bắc Sơn, đất ở nông thôn thuộc đường tỉnh 767 (đoạn từ Công ty Việt Vinh đến ngã ba Hươu Nai), vị trí 2 đường nhựa, bê tông giá hơn 6,8 triệu đồng/m2; vị trí 2 đường đất, đường cấp phối giá gần 5,5 triệu đồng/m2. Đất nông nghiệp xã Bắc Sơn khu vực cần thu hồi thuộc vị trí 4 đường nhóm 1 giá 649 ngàn đồng/m2.

Khu công nghiệp Sông Mây đi vào hoạt động từ năm 1999, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và giai đoạn 2 do vướng bồi thường thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân.

Dưới đây là hình ảnh bài viết:

7