Mèo mun

Mèo mun

2022-07-28 08:00:00

Đồng Nai vẫn để lãng phí đất đai lớn

Tỉnh Đồng Nai lãng phí nguồn lực từ vốn hóa đất đai tại địa phương do không thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là rất lớn.

Đó là một trong những nội dung về quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai mà báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội (QH) làm việc với tỉnh Đồng Nai về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Theo Đoàn giám sát của QH, tỉnh Đồng Nai đến nay mới hoàn thành, góp ý hồ sơ dự thảo phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, chưa phê duyệt được nhiệm vụ quy hoạch là quá chậm so với quy định của Luật quy hoạch và Luật đất đai.

Về kết quả thực hiện quy hoạch, theo báo cáo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 112.460 ha, kết quả thực hiện 102.266 ha, thấp hơn 10.194 ha. Tỉnh Đồng Nai lý giải là do là chưa thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà để bàn giao cho Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021. Ảnh: VH.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021. Ảnh: VH.

Lý giải của tỉnh Đồng Nai theo Đoàn giám sát của QH là chưa phù hợp. Vì việc thu hồi và giao đất không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất nếu đất này vẫn là đất rừng đặc dụng.

Đồng Nai cần xem lại cụ thể trong quy hoạch sử dụng đất có việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Lâm nghiệp La Ngà sang đất rừng đặc dụng không hay do tỉnh đã chuyển mục đích đất rừng đặc dụng sang các dự án phát triển kinh tế xã hội khác?

Theo báo cáo, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 tỉnh. Đối với đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ, đặc biệt là các loại đất thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng thì các chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp, cá biệt đất xây dựng cơ sở văn hóa chỉ đạt 21,71%, đất cụm công nghiệp 32,33%.

Các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cũng rất thấp.

Vì vậy, theo đánh giá của Đoàn giám sát của QH thì việc các chỉ tiêu sử dụng đất cụm công nghiệp, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt tỷ lệ thấp. Điều này đồng nghĩa với việc quy hoạch các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ không triển khai được hay còn gọi là “công trình, dự án treo”.

Qua tính toán sơ bộ từ nguồn số liệu cho thấy, riêng đất phi nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai còn 62.277 ha đất.

Đây là đất mà các công trình, dự án không triển khai được theo quy hoạch đã được duyệt với thời gian “bị treo” ít nhất là 4 năm cho đến khi có quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021 -2025 của tỉnh được Chính phủ phê duyệt.

Từ đó cho thấy, Đồng Nai không chỉ lãng phí nguồn lực từ vốn hóa đất đai tại địa phương do không thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là rất lớn mà còn làm ảnh hưởng tới các quá trình sử dụng đất, quá trình sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đang sử dụng đất nhưng bị hạn chế quy hoạch sử dụng đất gây ra.

Về công tác giao đất, cho thuê đất thì Đoàn giám sát của QH nhận thấy số lượng dự án giao đất, cho thuê đất trong giai đoạn 2016-2021 rất lớn. Cụ thể, giao đất không thu tiền 131 trường hợp, giao đất có thu tiền 73, thuê đất 186, chuyển mục đích sử dụng 96. Tuy nhiên, theo báo cáo số dự án chậm tiến độ rất ít: giao đất không có, thuê đất chỉ có 3 trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất 4 trường hợp.

Vì vậy, Đoàn giám sát của QH đề nghị Đồng Nai bổ sung thông tin tiến độ dự án, phân loại rõ danh sách có bao nhiêu dự án đấu giá đất, bao nhiêu dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bao nhiêu dự án chấp thuận chủ trương đầu tư (chỉ định) không qua đấu giá đấu thầu. Các dự án đất sạch phải đấu giá nhưng không đấu giá, các dự án phải giải phóng mặt bằng thuộc diện đấu thầu nhưng không đấu thầu.

Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, không có dự án nào giao đất thuê đất không đúng quy định của Luật đất đai. Vì vậy đề nghị thống kê các dự án sử dụng đất lúa, đất rừng, diện tích đất lúa, trên cơ sở đó rà soát thủ tục cho chủ trương chuyển mục đích đất sang mục đích khác theo thẩm quyền quy định Luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp; việc nộp tiền trồng bù đất lúa, trồng rừng thay thế.

https://plo.vn/dong-nai-van-de-lang-phi-dat-dai-lon-post690899.html