An Nhiên

An Nhiên

2021-09-30 16:40:00

Đồng Nai: Triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR code tại các chợ, siêu thị…

Sở Công thương vừa có văn bản về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR code phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Sở đề nghị các phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố trong tỉnh cần triển khai đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone (PC Covid) để khai báo y tế điện tử.

Đồng thời, thực hiện cập nhật thông tin khai báo y tế điện tử theo quy định. Thủ trưởng đơn vị thực hiện đăng ký QR code địa điểm vào/ra tại địa chỉ http://qr.tokhaiyte.vn để kiểm soát người ra vào đơn vị; thông báo tất cả người vào/ra phải thực hiện quét QR code theo quy định;

Các địa phương cần tuyên truyền, triển khai đến các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh cố định trên địa bàn quản lý thực hiện việc khai báo y tế, đăng ký và quét mã QR Code quản lý vào/ra tại địa điểm hoạt động để đảm bảo kiểm soát người ra vào cơ sở kinh doanh.

67

Các phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng phối hợp phòng, ban, đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện khai báo y tế điện từ và đăng ký mã QR code tại siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh cố định trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đối với tổ chức, cá nhân quản lý trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh cố định trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đề nghị triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý, nhân viên, hộ kinh doanh, người lao động tại cơ sở kinh doanh thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone (PC Covid) để khai báo y tế điện tử. Đồng thời, thực hiện cập nhật thông tin khai báo y tế điện tử theo quy định.

Người đứng đầu, chủ cơ sở kinh doanh thực hiện đăng ký QR code địa điểm vào/ra tại địa chỉ http://qr.tokhaiyte.vn để thực hiện công tác kiểm soát người ra vào cơ sở kinh doanh, tùy theo tình hình thực tế của đơn vị thực hiện cử người giám sát hoặc thông báo, nhắc nhở tất cả người vào/ ra cơ sở kinh doanh phải thực hiện quét QR code theo quy định; thực hiện đăng nhập để quản lý, theo dõi người vào/ra tại cơ sở kinh doanh.