Loa phường

Loa phường

2021-10-07 13:40:00

Đồng Nai: Sẽ quy định tách dự án để giao đất, cho thuê đất

Ngày 6-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã làm việc với các sở ngành, địa phương để nghe báo cáo kết quả xây dựng quyết định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập để giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo của Sở TN-MT, trên địa bàn tỉnh có những dự án lẫn đất công nhưng diện tích nhỏ, nằm rải rác trong dự án rất khó cho nhà đầu tư khi triển khai thực hiện. Vì diện tích nhỏ đem ra đấu giá rất khó khăn. Do đó, các sở ngành, địa phương đều thống nhất là trong dự án diện tích đất công nhỏ không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định thì giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án không thông qua đấu giá đất, không đấu thầu dự án, nhưng phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đối với dự án có đất công là sông, suối, đường giao thông thì thực hiện tính tổng diện tích đất công để thực hiện phương án hoán đổi thành một khu đất khác để đưa ra đấu giá.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tham gia cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tham gia cuộc họp

Một số sở ngành, địa phương góp ý, trong quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập để giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cần phải rõ ràng, chi tiết và cụ thể hơn nữa từng trường hợp. Như vậy sau này nhà đầu tư không lấy lý do vướng mắc trên để kéo dài dự án, ảnh hưởng đến người dân trong khu vực dự án và địa phương có dự án.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo Sở TN-MT tổng hợp tất cả những ý kiến của các sở ngành, địa phương, xem xét và bổ sung vào quy định để trình UBND tỉnh sớm ban hành và triển khai thực hiện. Quy định đầy đủ, rõ ràng sẽ giúp các sở ngành, địa phương quản lý, sử dụng đất đai được chặt chẽ, hiệu quả, tăng được nguồn thu cho ngân sách và chủ đầu tư các dự án có thể đẩy nhanh tiến độ các dự án.