lili

lili

2022-03-21 17:35:00

Đồng Nai: Rà soát các dự án khu dân cư giao, cho thuê đất

Mới đây, sau khi làm việc với Kiểm toán nhà nước về đất đai khi thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có kết luận: đối với các dự án khu dân cư đã giao đất, cho thuê đất toàn bộ diện tích dự án và các dự án đã giao đất, cho thuê đất một phần diện tích sẽ giao cho Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT, UBND các huyện, TP.Biên Hòa, Long Khánh rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án, quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu. Qua đó, làm rõ cơ sở pháp lý để không thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 dự kiến sẽ tổ chức vào khoảng giữa tháng 4-2022 để làm cơ sở tiếp tục thực hiện các thủ tục đất đai theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013.

Một dự án khu dân cư tại TP.Biên Hòa đang được triển khai

Một dự án khu dân cư tại TP.Biên Hòa đang được triển khai

Đối với dự án chưa giao đất, cho thuê đất, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ TN-MT hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Bộ TN-MT chưa có văn bản hướng dẫn nên UBND tỉnh giao cho Sở TN-MT chủ trì chuẩn bị hồ sơ đăng ký làm việc với Bộ TN-MT để được hướng dẫn thực hiện nhằm xử lý đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất.

Đồng Nai hiện đã, đang triển khai hàng trăm dự án khu dân cư, trong đó có nhiều dự án giao đất, cho thuê đất, đấu thầu, đấu giá đất.