Mac Dinh Cuong

Bích Hồng

2021-05-06 16:07:00

Đồng Nai: Mạnh tay xử lý vấn nạn ô nhiễm môi trường

Căn cứ Nghị đinh 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thời gian qua, Đồng Nai đã ban hành hàng loạt các Quyết định xử phạt nhằm nghiêm khắc xử lý sai phạm về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, vì lợi nhuận, không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm về quản lý chất thải nguy hại, tự ý điều chỉnh, thay đổi thiết kế, công nghệ của các công trình xử lý chất thải nhằm xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; xả chất thải (nước thải, khí thải) ra môi trường chung quanh vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Nhiều cơ sở chế biến hạt nhựa quy mô nhỏ, lẻ do tư nhân làm chủ, hình thành tự phát, phân tán; sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng; chất thải sau quá trình chế biến không được thu gom, xử lý, mà xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Để kiểm soát thực trạng này, rất nhiều chỉ đạo, chỉ thị từ trung ương đến địa phương đã được triển khai. Trong đó phải nhắc đến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: “Yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay cần nhanh hơn nhưng cũng phải bảo đảm bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường, bởi nếu chỉ vì mục tiêu phát triển trước mắt mà không lưu ý đến môi trường thì sẽ mất rất nhiều thời gian, chi phí để khắc phục.”

Là một trong những địa phương đi đầu về công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, góp phần tạo bước chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân, thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chỉ đạo, rà soát nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm, cải thiện các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng và các vấn đề môi trường cấp bách; tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn và trên địa bàn toàn tỉnh, cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Rất nhiều tổ chức, cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong đó phải kể đến trường hợp chi nhánh công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân. Là đơn vị xử lý chất thải nguy hại nhưng chi nhánh công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân lại có hành vi vi phạm môi trường nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu, ngày 01/02/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 310/CAT-PC05 về việc đề nghị xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường đối với chi nhánh công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân với nội dung:

     “Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/12/2020, phòng Cảnh Sát Môi trường – Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu, trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai và Công an xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu phát hiện quả tang Chi nhánh Công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân có hành vi quản lý chất thải nguy hại và xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường, trái quy định  của pháp luật. Trên cơ sở, tài liệu, chứng cứ thu thập và kết quả xác minh làm rõ, xác định hành vi vi phạm của chi nhánh công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân, địa chỉ: Tổ 12, ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Hoàng Thái – Chức vụ: Giám đốc, đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, cụ thể:

- Hành vi thứ nhất: thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên (thông số CO vượt 3,6 lần so với QCVN 30:2012/BTNMT cột B), trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5000 m3/giờ đến dưới 10.000 m3/giờ.

- Hành vi thứ hai: Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt váo váo đánh giá tác động môi trường.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Căn cứ nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 43/BB-VPHC ngày 01/02/2021 do Phòng cảnh Sát Môi trường lập đối với Chi nhánh Công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân. Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân, về các hành vi:

(1) – Hành vi thứ nhất: Thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên (thông số CO vượt 3,6 lần so với QCVN 30:2012/BTNMT cột B), trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5000 m3/giờ đến dưới 10.000 m3/giờ.

Hành vi này đã vi phạm vào điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Khung phạt tiền từ 70 triệu đồng – 90 triệu đồng đối với cá nhân và từ 140 triệu đồng – 180 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền trung bình là 160 triệu đồng.

….

 Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt là 160 triệu đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

….

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Chi nhánh Công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân trong thời hạn 30 ngày phải thực hiện xong biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục hậu quả vi phạm gửi phòng cảnh sát môi trường để theo dõi, giám sát (sửa chữa, cãi tạo hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải nguy hại, đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn trước khi thải vào môi trường); chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạt và phân tích mẫu môi trường.

(2) – Hành vi thứ hai: Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt váo váo đánh giá tác động môi trường.

Hành vi này đã vi phạm vào điểm e, khoản 2, điều 9, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Khung phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với cá nhân và từ 80 – 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền trung bình là: 90 triệu đồng.

….

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt là 90 triệu đồng (chín mươi triệu đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Chi nhánh Công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân trong thời hạn 30 ngày phải thực hiện xong biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm gửi phòng cảnh sát môi trường để theo dõi, giám sát (thug om, quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định).

Tổng số tiền phạt (1) + (2) là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng)…”

Chi nhánh công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Chi nhánh công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính thì đến nay vẫn thấy công ty không ngừng xả khí thải trực tiếp ra môi trường

Không chỉ có chi nhánh công ty CP Môi trường Thiên Thanh – Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân. Công ty TNHH MTV Sinh học Đồng Tâm cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 330 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

Công ty TNHH MTV Sinh học Đồng được UBND tỉnh Đồng Nai  phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 cho dự án: “Xây dựng trại chăn nuôi gà đẻ quy mô 120.000 con, diện tích chuồng trại 8.350m2” tại đường Hưng Bình, ấp Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, hoạt động sản xuất thì công ty Đồng Tâm đã thải mùi hôi thối vào môi trường; không xây lắp công trình xử lý nước thải công suất theo phương án đề xuất theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt (khoảng 40m3/ngày đêm); thực hiện không đúng một trong cấc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kì; khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không có giấy phép theo quy định.

Cho nên, vào ngày 12/6/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 1971/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Sinh học Đồng Tâm với số tiền lên đến 330 triệu đồng, cùng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động xả thải ra môi trường không đúng quy định trong thời hạn 03 tháng để khắc phục vi phạm. Kèm theo đó là các biện pháp khắc phục hậu quả như:

- Buộc Công ty Sinh học Đồng Tâm phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường.

- Buộc công ty Sinh học Đồng Tâm phải chấm dứt hành vi vi phạm, có biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, quản lý đối với giếng khoan đang khai thác, sử dụng nước dưới đất mà không có giấy phép theo quy định.

- Thời hạn khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

Tuy nhiên, đã gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa  thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường.

Trước sự ô nhiễm môi trường mà trang trại gây ra, người dân đã phản ánh tới diễn đàn Sài Gòn 247. Ngày 01/4/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2249/STNMT-CCBVMT về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Diễn đàn Sài Gòn 247 (liên quan đến vấn đề khắc phục hậu quả của công ty Đồng Tâm) với nội dung:

“Kết quả kiểm tra, xác minh thực tế vào ngày 29/3/2021 ghi nhận:…Phương án xử lý nước thải: Đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 03m3/ngày đêm để thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của trại chăn nuôi. Thời gian hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải và cải tạo hệ thống thu gom nước thải, thoát nước mưa là trong tháng 4/2021; thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý môi trường: tháng 5 – 9/2021; thời gian xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án: tháng 10 – 12/2021…”

Nhiều hộ dân quanh dự án trại chăn nuôi gà đẻ trứng quy mô 120.000 con, tại ấp Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của công ty TNHH MTV Sinh học Đồng Tâm vẫn ngày đêm mong chờ kết quả của biện pháp khắc phục hậu quả kể trên, vì đến thời điểm hiện tại, họ vẫn đang phải sống trong một môi trường bị ô nhiễm trầm trọng.

Trại đồng tâm quy mô 120.000 con gà, diện tích chuồng trại 8.350m2 tại đường Hưng Bình, ấp Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trại đồng tâm quy mô 120.000 con gà, diện tích chuồng trại 8.350m2 tại đường Hưng Bình, ấp Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trại đồng tâm quy mô 120.000 con gà, diện tích chuồng trại 8.350m2 tại đường Hưng Bình, ấp Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trại đồng tâm quy mô 120.000 con gà, diện tích chuồng trại 8.350m2 tại đường Hưng Bình, ấp Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Gần 1 năm kể từ ngày bị lập biên bản xử phạt vi phạm nhưng công ty Đồng Tâm hiện vẫn chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả, theo người dân quanh khu vực thì trại chăn nuôi gà của Đồng Tâm từ đó đến nay vẫn ngày đêm phát ra mùi hôi thối, xả khói thải có mùi khét, và định kì mỗi khi gà xuất chuồng, công ty Đồng Tâm lại ngang nhiên xả nước thải trực tiếp ra môi trường. (Hình ảnh ghi nhận vào 2/3/2021).

Không chỉ chăn nuôi gây ô nhiễm, nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm mà hàng chục hộ sản xuất hạt nhựa như ở Ấp 6 - 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu cũng đang bức hại môi trường

Theo phản ánh của người dân tại khu vực Ấp 6 - 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thời gian qua mọc lên rất nhiều nhà xưởng, nhà kho do người dân tự ý xây dựng để sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ. Các cơ sở này đang ngày đêm gây ô nhiễm môi trường, khiến cư dân sinh sống quanh khu vực ai nấy đều tỏ ra vô cùng bức xúc.

Trước thực trạng này, UBND huyện Vĩnh Cửu đã kịp thời vào cuộc xử lý. Cụ thể, vào ngày 29/3/2021, UBND huyện Vĩnh Cửu đã gửi Tờ trình số 49/TTr – UBND đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Lê Quang Vinh hoạt động tái chế chất thải tại ấp 6 – 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu với nội dung:

“Ông Lê Quang Vinh hoạt động tái chế chất thải (sản xuất hạt nhựa từ bao bì nhựa phế liệu) tại ấp 6 – 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu từ tháng 8/2019…

Trên khu đất có diện tích 14.000m2, ông Lê Quang Vinh đã xây dựng 01 căn nhà văn phòng làm việc với diện tích khoảng 80m2 (gồm có 4 phòng trọ cho công nhân ở); 01 nhà xưởng diện tích khoảng 1.300m2; phần diện tích còn lại là đất trống, đường nội bộ và sân bãi.

Trong quá trình hoạt động tái chế chất thải (sản xuất hạt nhựa từ bao bì nhựa phế liệu) tại ấp 6 – 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, ông Lê Quang Vinh đã có những hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường như sau:

- Hành vi 1: Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định (cụ thể: Ông Lê Quang Vinh hoạt động cơ sở sản xuất hạt nhựa từ bao bì nhựa phế liệu thuộc danh mục số thứ tự số 40 (Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải) của phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ tại ấp 6 – 7 xã thiện tân, huyện Vĩnh Cửu từ tháng 8/2019 đến nay không thực hiện lập, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định). Hành vi vi phạm quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 11, của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Hành vi 2: Không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải quy chuẩn kỹ thuật (cụ thể: Ông Lê Quang Vinh hoạt động cơ sở sản xuất hạt nhựa từ bao bì nhựa phế liệu tại ấp 6 – 7 xã thiện tân, huyện Vĩnh Cửu không có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải trong quá trình hoạt động theo quy định). Hành vi vi phạm quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Hành vi 3: Không ký hợp đồng chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (cụ thể: Ông Lê Quang Vinh hoạt động cơ sở sản xuất hạt nhựa từ bao bì nhựa phế liệu tại ấp 6 – 7 xã thiện tân, huyện Vĩnh Cửu không ký hợp đồng chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định). Hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 20 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…”

Căn cứ đề xuất kể trên của chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, ngày 01/4/2021 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Quang Vinh tại văn bản số 1022/QĐ-XPVPHC với số tiền phạt lên đến 332.500.000 đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời gian 9 tháng, cụ thể:

“Điều 1: Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có tên sau:

1. Họ và tên: Lê Quang Vinh. Giới tính: Nam

Sinh năm: 1977. Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Kinh doanh, tái chế nhựa phế liệu.

…..

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định (cụ thể: Ông Lê Quang Vinh hoạt động cơ sở sản xuất hạt nhựa từ bao bì nhựa phế liệu thuộc danh mục số thứ tự số 40 (Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải) của phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ tại ấp 6 – 7 xã thiện tân, huyện Vĩnh Cửu từ tháng 8/2019 đến nay không thực hiện lập, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định). (Hành vi 1)

- Không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải quy chuẩn kỹ thuật (cụ thể: Ông Lê Quang Vinh hoạt động cơ sở sản xuất hạt nhựa từ bao bì nhựa phế liệu tại ấp 6 – 7 xã thiện tân, huyện Vĩnh Cửu không có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải trong quá trình hoạt động theo quy định). (Hành vi 2).

- Hành vi 3: Không ký hợp đồng chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (cụ thể: Ông Lê Quang Vinh hoạt động cơ sở sản xuất hạt nhựa từ bao bì nhựa phế liệu tại ấp 6 – 7 xã thiện tân, huyện Vĩnh Cửu không ký hợp đồng chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định). (hành vi 3)

3. Quy định tại:

- Điểm d, khoản 4, Điều 11, của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Điểm c, khoản 4, Điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Khoản 5, Điều 20 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

4. Tình tiết tăng nặng: Không

5. Tình tiết giảm nhẹ: Không

Điều 2. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: Mức phạt tiền 332.500.000 đồng (Ba trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng), cụ thể: Hành vi 1: 175 triệu đồng; hành vi 2: 135 triệu đồng; Hành vi 3: 22,5 triệu đồng.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động cơ sở của ông Lê Quang Vinh tại ấp 6 – 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 11, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ trong thời gian 09 tháng kể từ ngày nhận được quyết định này.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc ông Lê Quang Vinh thực hiện đầy đủ thủ tục môi trường, gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Buộc ông Lê Quang Vinh thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo đúng quy định.

- Thời hạn hoàn thành thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 30/4/2021, kể từ ngày nhận được Quyết định này …

Một con đường bụi mù mịt dẫn vào khu sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ tại ấp 6,7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Một con đường bụi mù mịt dẫn vào khu sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ tại ấp 6,7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Rất nhiều cơ sở sản xuất, lưu trữ phế liệu, sản xuất hạt nhựa, chế biến và sản xuất gỗ đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại ấp 6, 7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Phế liệu để bừa bãi ra khắp nơi tại khu vực ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Có thể thấy công tác bảo vệ môi trường hiện nay đang được chính quyền tỉnh Đồng Nai chú trọng và mức xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là khá lớn. Cho nên, để tránh mất những khoản tiền không đáng, trước khi đưa cơ sở vào sản xuất, kinh doanh, các tổ chức, cá nhân cần quan tâm nhiều hơn đến thủ tục về môi trường.