Mai Anh

Mai Anh

2022-07-22 09:00:00

Đồng Nai: Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Sở KH-ĐT vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN) về tuyên truyền, khuyến khích người dân, tổ chức, DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Theo đó, sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí phát sinh, công khai minh bạch thông tin, nội dung giải quyết từng thủ tục hành chính.

Các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở cụ thể là nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN, lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp HTX và HTX là 56 thủ tục. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua 2 hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo nhu cầu của người dân, tổ chức, DN.

Người dân, tổ chức, DN có thể tra cứu thành phần hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ https://congdvc.dongnai.gov.vn hoặc trên Trang thông tin điện tử Sở KH-ĐT tại địa chỉ http://dpidongnai.gov.vn.