lili

lili

2021-07-26 10:31:00

Đồng Nai: Gỡ vướng cho đất "giấy tay"

Nhiều năm qua, thủ tục cấp giấy CNQSD nhà và đất ở diễn ra phức tạp, đặc biệt là đối với những trường hợp mua bán không đúng quy trình. Đã có không ít trường hợp người dân chịu thiệt thòi trong mua bán, khó khăn trong sang nhượng khi chưa được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có hướng dẫn về việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ đối với các trường hợp mua bán, tặng cho bằng giấy tay (đất giấy tay) thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo Đồng Nai ngày 25/7 thông tin: Xử lý vướng mắc đối với đất ''giấy tay''

Theo đó, để gỡ vướng trong việc thực hiện các chính sách thu hồi đất đối với các trường hợp đất “giấy tay” trọn thửa, mới đây trong thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương để xử lý các vướng mắc trong mua bán, chuyển nhượng, tặng cho đất trong dự án Sân bay Long Thành vào ngày 19-7, UBND tỉnh đã có hướng dẫn để UBND H.Long Thành và các cơ quan liên quan thực hiện. Theo đó, đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trọn thửa đất trước ngày 1-7-2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực) chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật (người nhận chuyển nhượng đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) và đang trực tiếp sử dụng đất), UBND tỉnh giao UBND H.Long Thành căn cứ theo điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ (Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) và Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16-10-2019 của UBND tỉnh (Quyết định ban hành quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) rà soát từng trường hợp cụ thể để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân (người đứng tên trên sổ hồng - người sử dụng đất).

Người dân có đất bị thu hồi trong vùng Dự án sân bay Long Thành nhận tiền đền bù, hỗ trợ.

Người dân có đất bị thu hồi trong vùng Dự án sân bay Long Thành nhận tiền đền bù, hỗ trợ.

Việc thực hiện các chính sách phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tránh việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân làm phát sinh tăng các chính sách bồi thường, hỗ trợ giữa người đứng tên sổ hồng - người sử dụng đất (hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiến việc làm, hỗ trợ tái định cư…) gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đặc biệt, người nhận tiền bồi thường, hỗ trợ phải cam kết và chịu trách nhiệm dân sự trước pháp luật nếu có xảy ra tranh chấp của người đứng tên trên sổ hồng (chủ cũ).

Riêng đối với 12 trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa sau ngày 1-7-2014, UBND tỉnh cũng thống nhất 2 hướng xử lý. Đối với các trường hợp chuyển nhượng giữa người đứng tên trên sổ hồng với người nhận chuyển nhượng không làm phát sinh tăng các chính sách bồi thường thì thống nhất cho UBND H.Long Thành căn cứ theo chỉ đạo đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa trước ngày 1-7-2014 để thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân. Đối với các trường hợp như trên nhưng có phát sinh tăng các chính sách bồi thường, UBND H.Long Thành tổng hợp, báo cáo cụ thể chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người nhận chuyển nhượng đề xuất UBND tỉnh xử lý bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

DN

Nội dung bài viết chia sẻ:

Gỡ vướng cho đất “giấy tay” trọn thửa

Theo UBND H.Long Thành, dự án xây dựng sân bay Long Thành được quy hoạch trong một thời gian dài. Trong thời gian này, các hoạt động chuyển nhượng, cho tặng đất đai đều bị tạm ngưng nên trên thực tế có các hoạt động chuyển nhượng, cho tặng bằng “giấy tay”. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho dự án, việc thực hiện chính sách đối với các trường hợp này gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, qua rà soát, thống kê, trong khu vực dự án Sân bay Long Thành hiện có hơn 1 ngàn trường hợp cho tặng, thừa kế, chuyển nhượng, mua bán đất bằng “giấy tay”. Trong số này có 209 trường hợp chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất trọn thửa đất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh VÕ TẤN ĐỨC giao Sở TN-MT khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quyết định thành lập tổ công tác gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập tổ công tác theo đúng quy định.

Để gỡ vướng trong việc thực hiện các chính sách thu hồi đất đối với các trường hợp đất “giấy tay” trọn thửa, mới đây trong thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương để xử lý các vướng mắc trong mua bán, chuyển nhượng, tặng cho đất trong dự án Sân bay Long Thành vào ngày 19-7, UBND tỉnh đã có hướng dẫn để UBND H.Long Thành và các cơ quan liên quan thực hiện. Theo đó, đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trọn thửa đất trước ngày 1-7-2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực) chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật (người nhận chuyển nhượng đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) và đang trực tiếp sử dụng đất), UBND tỉnh giao UBND H.Long Thành căn cứ theo điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ (Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) và Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16-10-2019 của UBND tỉnh (Quyết định ban hành quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) rà soát từng trường hợp cụ thể để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân (người đứng tên trên sổ hồng - người sử dụng đất).

Việc thực hiện các chính sách phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tránh việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân làm phát sinh tăng các chính sách bồi thường, hỗ trợ giữa người đứng tên sổ hồng - người sử dụng đất (hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiến việc làm, hỗ trợ tái định cư…) gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đặc biệt, người nhận tiền bồi thường, hỗ trợ phải cam kết và chịu trách nhiệm dân sự trước pháp luật nếu có xảy ra tranh chấp của người đứng tên trên sổ hồng (chủ cũ).

Riêng đối với 12 trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa sau ngày 1-7-2014, UBND tỉnh cũng thống nhất 2 hướng xử lý. Đối với các trường hợp chuyển nhượng giữa người đứng tên trên sổ hồng với người nhận chuyển nhượng không làm phát sinh tăng các chính sách bồi thường thì thống nhất cho UBND H.Long Thành căn cứ theo chỉ đạo đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa trước ngày 1-7-2014 để thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân. Đối với các trường hợp như trên nhưng có phát sinh tăng các chính sách bồi thường, UBND H.Long Thành tổng hợp, báo cáo cụ thể chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người nhận chuyển nhượng đề xuất UBND tỉnh xử lý bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Sớm thành lập tổ công tác xử lý đất “giấy tay” tách thửa

Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành là dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Đồng Nai đã tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đã cam kết với Trung ương. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đang gặp một số khó khăn và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trong đó, vướng mắc lớn nhất là việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất với diện tích đất “giấy tay” trong vùng dự án, đặc biệt là dạng giấy tay “tách thửa”.

Theo đó, ngoài các trường hợp đất “giấy tay” trọn thửa (đã có hướng xử lý rõ ràng), thì trong khu vực dự án Sân bay Long Thành hiện còn hơn 900 trường hợp chuyển nhượng, cho tặng một phần thửa đất (giấy tay tách thửa). Đối với các trường hợp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các cơ quan chức năng sớm thành lập tổ công tác để phối hợp giải quyết.

Sau khi thành lập, UBND H.Long Thành phối hợp chặt chẽ với tổ công tác để xử lý từng trường hợp cụ thể đảm bảo các chính sách bồi thường, hỗ trợ chặt chẽ theo đúng quy định làm cơ sở thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Trường hợp đặc biệt khó khăn, chưa xử lý được, tổ công tác phải tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.