Loa phường

Loa phường

2022-06-18 09:00:00

Đồng Nai có gần 200 ngàn ha rừng

Báo cáo của Sở NN-PTNT, Đồng Nai hiện có 199,9 ngàn ha đất có rừng và đất trong quy hoạch nhưng chưa thành rừng, trong đó khoảng 173 ngàn ha có rừng.

p8-hinhbai-4322

Những năm qua, để phát triển diện tích và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, tỉnh thực hiện khoán rừng, đất lâm nghiệp và đất chưa thành rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát triển lâm nghiệp. Nhờ hoạt động giao khoán, tỷ lệ che phủ rừng, môi trường sinh thái và đời sống của người dân địa phương ngày càng được cải thiện.

Các đơn vị thực hiện giao khoán rừng và đất chưa thành rừng nhiều là: Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, rừng phòng hộ Xuân Lộc, rừng phòng hộ Tân Phú.